• Рубрика «Книги»

  НГАБ, ф.1928, ап.1, ад.з.3. с.214-221. Інвентар стараства Воўпенскага, прадстаўлуны панам Тэадорам Лукашэвічам, які трымае ў адміністарцыі ў пасэсіі яе мосьці княгіні Караліны з Радзівілаў Сапежынай, генераловай артылерыі ВКЛ, 1737

  2014/08/21 // Ваш отзыв »

  Мяста Волпа.

  Пляцаў мае асядлых 44.

  Хрысціян з жыдамі пражывае 117.

  Грунту валочнага – 29 1/12.

  Таксама мяста арэнды з усімі аттінентыкамі і з млынам паводле ўчыненага кантракту плаціць – 10 000 злотых.

  Хрысціяне чыншу плацяць з 25 ½ 1/8 пляцаў, з кожнага лічачы па 10 злотых. Штогод плацяць – 256 злотых 20 грошы.

  Жыды з18 ¼ 1/18 пляцаў з кожнага лічачы па 6 злотых 20 грошы штогод плацяць 122 злотых 6 грошы.

  З тых жа пляцаў як хрысціяне, так і жыды, аўсу палеснага з кожнага пляца даюць па 1 шанке.

  З таго, што мяста зарабляегрунту валок 19 1/6, плаціць з валокі па 5 злотых – усяго 95 злотых 25 гр.

  З моргаў аромых 40 ½ з кожнага плаціць па 15 гр. – усяго 20 зл. 7 1/2 гр.

  З агародаў 18 ½ морга плацяць па 15 гр. – усяго 9 зл. 7 1/2 гр.

  Валок пустых 9 ¾ 1/6.

  Усяго мяста Волпа плаціць 10 504 злотых 6 гр.

   

  Вёска Лазы мае 56 валок, паданных ў той вёсцы 34.

  Тая вёска зарабя грунту валок асядлых 9 1/6 1/8 1/16. Чыншу плацяць з валокі па 4 зл. 15 гр. – усяго – 40 зл. 4 ½ гр.

  Тая вёска зарабляе валок прыемных 4 1/8, плаціць з валокі па 15 зл. – усяго 61 зл. 26 гр.

  З моргаў сянажатных 10 па 1 зл. – усяго 10 зл.

  У той вёсцы двор зарабя грунту валок 6

  Пустых і зарослых валок 36 1/3 1/8 1/16.

  Усяго вёска Лазы плаціць 142 зл. ½ гр.

   

  Вёска Данілаўцы мае валок 42, паданных у той вёсцы 21.

  У той вёсцы карчма да якой грунта валока 1, сянажатных моргаў 1, належыць да арэнды галоўнай Воўпенскай.

  Тая вёска зарабляе валок асядлых 10 ½. Чыншу плаціць з валокі па 5 зл. – усяго 52 зл. 15 гр.

  Яго мосьць пан Дзярэчынскі за правам паньскім мае 3 валокі і сянажаці 3 моргі. З чаго а ні да двара, а ні да скарбу не дае.

  За сянажаці Астравок і Пчэльнік таксама вёска плаціць – 5 зл.

  З моргаў сянажатных што год плаціць – 18 зл. 9 гр.

  З моргаў аромых 17 па 15 гр. – усяго 8 зл. 15 гр.

  З валок пустых 24 з якіх толькі за сянажаць плаці з валокі па 5 злотых – усяго 120 зл.

  Валок пустых без прафіту 3 ½.

  Усяго вёска данілаўцы плаціць 204 зл. 9 гр.

   

  Вёска Старына валок 9, паданных у той вёсцы – 9.

  У той вёсцы карчма да якой належыць грунту ½ валокі, аплата ўваходзіць да арэнды галоўнай.

  Тая вёска зарабляе валок 2 ½ 1/6 плаціць з валокі па 15 зл. – усяго 40 зл.

  З моргаў баравых аромых 28 па 15 гр. – усяго 14 зл.

  Пустых валок зарослых 5 ¾ 1/12.

  Усяго вёска Старына плаціць 54 зл.

   

  Вёска Кульшыцы мае 2 валокі, паданных у той вёсцы 7.

  Тая вёска плаціць штогод з 2 валок па 5 зл. – усяго 10 зл.

  З моргаў аромых баравых 55 па 15 гр. – усяго 27 зл. 15 гр.

  Таксама з моргаў сянажатных 12 па 10 гр. – усяго 4 зл.

  Усяго вёска Кульшыцы плаціць 41 зл. 15 гр.

   

  Вёска Рыбакі валок 3, паданных у той вёсцы 8.

  Тая вёска Рыбакі з тых 3 валок і з вазёрамі плаціць на год –120 зл.

  За сянажаці і моргі аронных плаціць – 9 зл. 27 ½ гр.

  Усяго вёска Рыбакі плаціць 129 зл. 27 ½ зл.

   

  Вёска Кавалі мае валок 11, паданных у тойвёсцы 14.

  Тая вёска зарадляе валок 5, чыншу плаціць з валокі па 15 зл. – усяго 75 зл.

  З моргаў баравых аромых 46 па 15 гр. – усяго 23 зл. 7 ½ гр.

  Пустых валок без прафіту 6.

  Усяго вёска Кавалі плаціць 98 зл. 7 ½ гр.

   

  Вёска Тупічаны валок 14, паданных у той вёсцы 15.

  У той вёсцы карчма да якой належыць грунту 1 валока, аплата ўваходзіць да галоўнай арэнды.

  Тая вёска зарабляе валок асядлых 3 1/12. Плаціць чыншу з валокі па 2 зл. 15 гр. – усяго 7 зл. 21 ½ гр.

  З 2 валок прыемных па 25 зл. – усяго 50 зл.

  З валокі 1 татары плацяць 64 зл.

  З моргаў аромых Тупічанскіх і баравых плацяць 26 зл. 6 гр.

  За сянажаці з валок 4 ¾ 1/6 – 19 зл. 20 гр.

  З моргу сянажатнага 1 ½ па 2 зл. Плацяць – 3 зл.

  З валок 2 сянажатных па 5 зл. Плацяць 10 зл.

  Усяго вёска Тупічаны плаціць 180 зл. 16 ½ гр.

   

  Вёска Жэрабілы мае валок 2, паданных у той вёсцы 5.

  Тая вёска з тых валок 2 зарабёных плаціць з валокі па 10 зл. – усяго 20 зл.

   

  Вёска Палаўкі валок 13, паданных у той вёсцы 14.

  Тая вёска зарабляе валок 3 ½ 1/8 1/16, плаціць з валокі па 12 злотых – усяго 44 зл. 7 ½ гр.

  Моргавага плаціць – 1 зл. 25 гр.

  Усяго вёска Палаўкі плаціць 46 зл. 2 ½ гр.

   

  Усяго паданных у старастве Воўпенскім разам з мястам – 127. Павіннасці тых паданных у старастве: з валокі асядлай кожны мае па 6 дні выконваць з чым двор скажа.

  Гіберну на год з Воўпенскага стараства плацяць:

  Мяста Воўпа: хрысціяне 700 зл;жыды 700 зл. – усяго 1400 зл.

  Вёска Лазы – 980 зл.

  Вёска Данілаўцы – 325 зл.

  Вёска Старына – 280 зл.

  Вёска Кульшыцы – 100 зл.

  Вёска Дзенкаўцы – 200 зл.

  Вёска Кавалі – 133 зл.

  Вёска Рыбакі – 100 зл.

  Вёска Тупічаны – 240 зл.

  Вёска Жэрабілы – 62 зл.

  Вёска Палаўкі – 260 зл.

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  НГАБ, ф. 694, ап. 2, ад.з.1233. Інвентар староства Ваўкавыскага, таксама вайтоўства Ваўкавыскага паданы праз мяне Уладзіслава Камаеўскага скрабніка ваяводства Віцебскага двараніна скрабавага яго каралеўскай мосьці ясна вяльможнаму пану Аляксандру Гілярыю Палубінскаму маршалку вялікаму Вялікага княства Літоўскага, старасце Ваўкавыскаму, двор, мяста Ваўкавыск, мяста Поразаў, мястэчка Новы Двор, вайтоўства незбодзіцкае і воласць да стараства Ваўкавыскага належачая з усімі прыналежнасцямі павіннасцямі рабацізнамі, падаткамі ёсць апісана ў 1671 г. месяца снежня 23 дня.

  // Ваш отзыв »

  Найперш. Будынак двара Ваўкавыскага.

  То ёсць дом велькі, у якім ізба адна сеймікова з вокнамі шклянымі ў дрэва роблянымі чатыры і печкай паліванай; з гэтай ізбы сенка, за сенкай ізба пакаёва з печкай паліванай і з каморай і малой каморачкай; у гэтым будынку вокен шэсць у дрэва робленыя. Насупраць сеймікавай ізбы ізба вялікая пустая і не накрыта. Другі будынак урадавы. Ізба адна з каморай старая і з сёнкамі, вокна малыя шкляныя ў дрэва робляныя чатыры патлучаныя. У трэйцім мейсцы трэці будынак, у якім ізба адна з каморай, вокнаў малых пяць у дрэва робленых патлучаных. А другая ізба насупраць з каморай з пустымі дзвярамі і вокнамі, а ўкаморы столі няма. Бровар злы непапраўлены. Шпіхлераў старых ападлых два. Стаенка старая адна. Варота вялікія ўездныя. Але каля варотаў і ўсяго двара дылаваня і плота нема. У фальварку пякарня адна, адрына і то сцены па выбіраны адна, без ніякага дылаваня і плоту, які ўсе будынкі, так і дылованя вакол двара папалёныя і спустошаныя енератамі (канфедэратамі) і пастаронняй шляхтай засвядчыў. Найперш абрубы джворныя тры моргі ў сваім старадаўнім агранічэнню, гаі, лясы, усё спустошана; валок дворных замкавых усіх 112, лугі над ракой Рось і за гарадзішчам таксама і пад Пятакамі ў сваіх граніцах застаюцца.

   

  Мяста Ваўкавыск, да якога 101 ½ валокі

  Прозвішча і імя

  дамы Валокі
  Найперш Рынак    
  Пётр Разанчык 2/3 ½
  Астафі Разанчык 1/3 1
  Ян Бацечко 1/2 ¼
  Лаўрын Янушко ¼
  Ян Мінько 1/3
  Ян Муравчыц 1/2
  Міхал Муравчыц 1/2 1/6
  Матыс Месько 1/3
  Філіп Разанчык 1/2 1/3
  Станіслаў Левановіч 1 ¼ 1/8
  Дом яго мосьці пана Смаленскага    
  Дом яго мосьці пана Тулоўскага    
  Пан Крыштоф Пятровіч 1 1 1/2
  Ян Гуменскі 1 ¾
  Мікалай Урбан 1/2 ¼
  Вуліца Віленская    
  Янова Відукова 1/2
  Ежы Пятчыц 1 1
  Міхалова Дудчына 1/2
  Ежы Шут з Богушам 1/2
  Адамовіч 4
  Станіслаў Могільніцкі 1/2
  Ян Мешковіч 1/2  
  Ян Стасевіч 1/2 ¼
  Марцін Стасевіч 1/2 ¼
  Якуб Мароз 1/2 ¼
  Вуліца Крэмяніцкая    
  Кшыштаф Пятчыц 1/2 ¼
  Адам Каваль 1/4
  Станіслаў Тупічэнскі з Сураўцовай 1 1/6
  Андрэй Місевіч з удзельнікамі 1/2 ¼
  Станіслаў Юхновіч ½
  Ян Жук 1/2 ¼
  Другі бок вуліцы крэмяніцкай    
  Дом яго мосьці пана Лукашэвіча 1
  Раман Дзмітровіч 1
  Стэфан Максімовіч 1/4
  Пукаловіч і Мінцоўскі 1/2
  Лукашова Дзмітровічова 1/4
  Вуліца Шырокая    
  Шчасны Янушко 1/4 ¼
  Мацей Керч 1/2 ¼
  Савіцкі з удзельнікамі 1/2
  Шымон Кудра 1/4 1/6
  Шымон Печурскі 1/4
  Ян Меська з брацямі 1/2
  Дзмітр Драгон 1/2
  Ян Кудра 1/2
  Якуб Ганчар 1 ½
  Скараходава ўдава 1/4
  Ёськевічова ўдава 1/4
  Грыгарова ўдава 1/2 ¼
  Самуйловічове 1/2
  Той жа вуліцы другі бок    
  Самуэль Тупічэўскі 1/2 ¼
  Ян Саўка з братанкамі 1/2 1/3
  Мікалай Палікарт з удзельнікамі 1/2
  Лазарава ўдава 1/2
  Леон Марцішэвіч 1 ½
  Фёдар Аблаўх 1/2
  Грыгор Паўловіч 1 1
  Міхал Кудра 1/4
  Гузьнёва 1/4
  Андрэй Леўко 1/4
  Прадмесце замастком па левай руцэ    
  Стэфан Халошка 1/4 ¼
  Вечорка 1/4
  Міхал Нацэвіч 1 1/3
  Міхал Песко 1/2
  Войцех Грыцкевіч 1/2
  Янова Шэрэйкава 1/4
  Мікалай Грыцук ¼
  Ад мастка па правай руцэ    
  Грыгоры Кандраціц 1/2 ¼
  Захарыяш Дружыновіч 1/4 ½
  Цепіна з удзельнікам 1/2 1/3
  Янова Класоўска з Балтуркай 1 ¼
  Ян акуліч 1/2 ½
  Лук’ян Навала 1/4 ½
  Фёдар Навала 1/4
  Стэфан Чапа 1/4
  Марцін Дземідовіч ¼
  Мікалай Кракула 1/2 ½ 1/3
  Крыштаф Любеўскі 1 ½
  Ежы Янушка з шваграм 1/2 ¼
  Ян Шэрэйка з братам 1/2 ¾
  Марцін Кузьміч 1/2
  Стэфан Цімошка 1/4
  Якуб Драздовіч 1/4
  Матыс Шэрэйка 1/2 ½
  Томаш Белекевіч 1/4 ¼
  Ежы Песка 1/2
  Міхал Барысовіч 1/4 ½
  Стэфан Алексеевіч 1
  Андрэй Бурдай 1/2
  Грыгоры Паўловіч 1/2 ½
  Смука    
  Пан Адам Качынскі 1 1 ½
  Лявонава Тамашова з удзельнікамі 1/2 ½
  Пётр Швед 1/2 4
  Кавалі    
  Дмітр Рабушка 1 ½
  Войцех Халошка 1/2
  Стэфан Рак 1/4
  Якуб Белякевіч 1/4
  Прадмесце Заполле    
  Пан Мікалай Мазырка генерал 1 ¾
  Мікалай Пятровіч 1/4 ¼
  Аляксандр Юхновіч 1/4 1/6
  Грыгоры Вацеховіч 1/4 ¼
  Мацей Веребевіч 1/2 ½
  Андрэй Хоміч з удзельнікам 1 ½ 1/3
  Томаш нацевіч з братамі 1/2 ½
  ББенедыкт Мачулеўскі 1/2 ½
  Валенты Туровіч з удзельнікамі 1/2
  Марка Вайцеховіч 1/2
  Томаш Урбановіч 1/2
  Лаўрын Дылейка 1///2
  Кандрат Канапелька ¼  
  Андрэй Сілка 1/4 1/8
  Юзаф Туровіч 1/2
  Грыгоры Юхновіч 1/4
  Там сама на Заполлю за царквой    
  Брэчына ўдава 1/4
  Якуб Уцінак 1/4
  Іван Карчэўскі 1/4
  Грыгоры Драгон 1/4
  Барталамей вайцеховіч 1/2 ¼
  Павел Дылейка 4
  Пракоп Кірыла 1/2 ½
  Іліяш Кірыла 1/2
  Марка Бялазаровіч 1/2 ¼
  Томаш Мураўчыц 1/2 ¼
  Якуб Туровіч і Карней 1 ¼
  Янчэўскі 1/2
  Станіслаў Паляк 1/4
  Юзаф Зайко 1/4 1/8
  Лаўрын Зайко 1/4
  Шыман Рулевіч 4 1/8
  Тыя што валокі маюць розныя людзі, дамоў не маюць у месце    
  Лаўрын Янушка ¼
  Ян Навіцкі ¼
  Ян Багдановіч ¼
  Міхал Дудчынец ¼
  Шыман Бобрык ½
  Пётр Максімовіч ½

   

  Засеяных – валок 30; павіннасці з валокі чыншу 40 грошаў літоўскіх; пустых валок – 71 ½; дамоў заселяных 61, з якіх дамоў плацона 3 грошы літоўскіх; пустых дамоў 60, з якіх павіннасцяў ніякіх няма; Прэнтаў асядлых пад местам 5326, з якіх плата ідзе ад прэнта пенёндз адзін; залеглых прэнтаў 1279; ад права магдэбурскага 15 злотых; капшчызны ад вырабу піва па 2 злотых 15 грошаў, ад мёда таксама па 2 злотых 15 грошаў; шмат можна знайсці у якім годзе корчмаў; з валок Паканёўшчызны па 3 грошы літоўскіх.

   

  Вайтоўства Ваўкавыскае, да гэтага вайтоўства фальварак Шаўлічы і вёска таксама Шаўлічы агароднікі.

  Якуб Станка – агароднік, даніны ніякай не мае, работы да двара шчымкае.

  Грунты ў абрэмбе з палеткамі дворнымі пасеяна на едным шанкаў жыта – 30

  Мяшчане Ваўкавыскія павінны дзве талакі, на една да Шаўліч адрабляць з гвалту, а адну талаку з сохамі на мешчаніне і на…..

   

  Вёска Кабылякі валок 32

  Матыяш Гарасім – ½ валокі

  Васіль Яцкевіч – ½

  Грыгоры Яцкевіч – ½

  Марцінава ўдава – ½

  Фёдар Яцкевіч – ½

  Лаўрын Гасцян — ½; ¼

  Дзям’ян Лаўрык – ½

  Панас Яцкевіч – ½; ½

  Геліяш Голуб – ½

  Барыс Дзеска- ½

  Грыгоры Яцкевіч – ½

  Міхалка Мацейчук – ½

  Марцін Цішчэня – ½

  Яська Янчук – ½

  Паўлюк Каваль – ½

  Даніла Яцкевіч – ½

  Філон Яцкевіч – ½; ½

  Вайцехова ўдава – ½

  Давід – ½

  У той вёсцы сядзібных валок 9 ½ па 1 ½ злотаму складае 14 злотых 7/9 грошаў; чыншова валока 1 ¼ па 5 злотых 6/7/9 грошаў складае 20 злотых 15 грошаў; пустых валок 21 ¼

   

  Вёска Пекары валок 16

  Мацей Пятакевіч – ½; ½

  Кандрат Абалўх – ½; ½

  Плацяць з той вёскі з валокі адной сядзібнай па 1 злотаму; з валокі адной чыншовай злотых 10; у яго мосьці Канапацкага валок 4 ½;; у пустцы валок 9 ½. Павіннасць работы да двара, штоскажуць.

   

  Вёска Пятакі валок 5

  Стэфан Веремейчык – ½; ¼

  Лукаш Іванавіч – ½; ¼

  Стэфан Скурат – ½

  Міхалка Удзельчык – ½; ¼

  Плацяць з той вёскі з 2 валок сядзібных па 1 ½ злотаму усяго 3 злотых; З валокі адной ¾ чынш па 4 злотых усяго 7 злотых. УУ пустцы адна валока ¼; разам складае 10 злотых. Павіннасць работы да двара, што скажуць.

   

  Сяло Пасекі валок 16

  Мархель Янушка – ½

  Адам Здановіч – ½; ½

  Якуб Рокаш — ½

  Якуб Вайтовіч – ½; ¼

  Шчасны Місечка – ½; ½

  Мікалай Вайтовіч – ½; ¼

  З гэтай вёскі сядзібных валок дзве ½ па 1 ½ злотых складае 3 злотых 22/9 грошаў; чыншовых валок 3 па 5 злотых складе 15; пустых валок 10 ½; усяго 18 злотых 22/9 грошаў. Павіннасць у гэтай вёсцы, што скажуць.

   

  Вёска Войткавічы валок 22

  Мікалай ККасікевіч – ½; ¼

  Марцін Палубятка – ½; ½

  Юрка Палубятка – ½; ½

  З валокі плацяць па 5 злотых, складае 13 злотых 22/9 грошаў; чыншовых з лістам, толькі дзе скажуць са двара

   

  Выявіў, апрацаваў, пераклаў з польскай мовы Генадзь Семянчук.

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  НГАБ, ф.694, ап.7, ад.зах. 33. Інвентар стараства і вайтоўства яго каралеўскай мосьці Ваўкавыскага, апісанне забудавання дворнага , гуменнага, пашні дворнай, грунтаў, гаяў, лясоў, сенажацей, мяста Ваўкавыскага і мястэчак, таксама воласці да двара прыслужваючых, усялякіх правентаў з мяшчан і падданых прыходзячых, ясна вяльможнаму пану яго мосьці Мікалаю з Цэханоўца Кішке, ваяводзе Мсціслаўскаму старасце Ваўкавыскаму, праз мяне Яна Казіміра Пашкевіча двараніна яго каралеўскай мосьці скрабовага старанна кожнаю рэч сабраўшы ў 1633 годзе месяцы ліпені 30 дня паданы

  // Ваш отзыв »

  Найперш. Забудаванне двара яго каралеўскай мосьці Ваўкавыскага.

  Ад мяста Ваўкавыска брама вялікая, драніцамі ….  пакрытая, пры ніх калітка з тарціц зробленая, у той браме …. жалезная са скобкамі для замыкання. Ідучы проста ад той брамы дом вялікі над ракой Валкавыя, ад зямлі падмураваны камянямі, а ўвярху на нім пакрыце вельмі дрэнная з драніц ападлае, новага пакрыцця патрабуе. Сам гэты дом з дрэва цёсанага пабудаваны. Уваходзячы да гэтага дому з уваходу па левым баку ганак тарціцамі апежоны, ужо … папарўлення патрабуе, у ім адна лаўка. З ганку ўваходзячы да сеняў дзверы на завесах, зашчэпак а ні замку ў іх няма. У сенях комін мураваны стары, ужо пачынае валіцца. З сяней каморка, да яе дзверы дрэвам забітыя; з тых жа сеней ізба па левым баку у яе дзверы на завясах, аітаба і скобель, ў ізбе печка розных фарбаў з камінам, таксама печка старая папсаваная, перарбляць трэба, лаў з ліштвамі ў кола чатыры; вокны чатыры, у кожным вакне па дзве кватэры, з тых шкленыя патлучоныя, больш у дрэва чым ў волава ўпраўлена. Ваконніц (стаўні) тры на завесах, а чацвёртая адпала.  У той ізбе стол адзін і зэдлік. З ізбы камора, да яе дзверы на завесах з зашчэпкай, акенца два шкло ў дрэва і волава ўпраўленыя, у іх па некалікі шыбаў не маеш, ваконніца на завясах. З той каморы каморка пшэпешона дошкамі. З тэй жа сені ізба другая, да яе дзверы на завясах з антапкай, вокнаў два патлучаных, лавы і ліштва, печка белай фарбы, з камінам. ЗЗ ізбы камора ў дзвярэй каморных толька завеса адна, другой няма, вокнаў два патлучаных. З той каморы другая каморка, дзверы на на бегунках; з тых камор вярнуцца бы назад да ізбы. З ізбы да комнаты да ней дзверы на завесах, у ней камін мураваны злы ападлы, вокна два, у іх блоні не маеш, вакенніцы дзве на завясах; з той комнаты ідучы да сені, да якой таксама сень з другога ганку старага таксама вельмі ападлага. Уваходзячы ў сені ёсць дзверы на завесах а іншага жалеза няма. У тых сенях каморка да яе дзверы дрэвам забітыя на бегунах. У той жа сені лаў дзве. З той сені ідучы да ізбы вялікай сталовай дзверы на завесах а іншага жалеза не маеш, вокнаў чатыры ў ніх блоні частка ў волава, частка ў дрэва зроблены старыя патлучоныя, злыя вакенніцы на завясах, з тых завясаў два паламаныя; лавы, печка злая, полап стары, вельмі злы падгнілы дзюравы, сталоў няма.

   

  Другі дом вялікі ад брамы ўяздной па лева. Той дом драніцамі стара крыта, пабоі , злы ападлы. Пры тым жа доме ганак стары таксама драніцамі крыты ападлы. Яко на самым доме так і на ганку навага пабіця патрабуецца. Уваходзячы з таго ганку да сені дзверы на завясах у ніх зашчэпка з скоблем; у ней вакно толькі з вакенніцай на завясах; з сені каморка да ней дзверы на завясах з зашчэпкай і з скоблямі. На тым доме гара для схавання, уваход злы ападлы з дошчак роблены, дзвярэй не маеш. З сені ідучы да ізбы дзверы на завесах, лава адна, вокнаў два ў іх блоні вельмі злыя, да шчэнту разбітыя, вакенніцы на завясах, печка і комін злы, полап добра падгнілы. З ізбы комната да яе дзверы на завесах з зашчэпкай, вакна два, дошкамі забітыя, блоні немаеш, у ней печка старая злая, за печкай да каморкі дзверы на бегунах. Вараціўшыся з комнаты: з той жа ізбы бакавая іздэбка вельмі злая, камін злы мураваны ўжо апалены. З той іздэбкі камора, дзверы дрэвам забітыя, вакеніццы злыя на завясах, блоні не маеш, полап пагнілы. Вярнуўшыся з той ізбы праз сені ідучы ізба вялікая дзверы на завесах і з зашчэпкай і з клямкай. Воканў чатыры, у іх блоні часткова ў волава, часткова ў дрэва робленыя, чаіыры вакенніцы на завесах, лаў з ліштвамі дзве, печка паліваная, у вокнах блоней дзве з тых потлучоных, вакенніцы на бегунах, лаў дзве злых, столік адзін, за печкай каморка, да яе дзверы на бегунах. С тай жа каморкі алькеж да яго па ўсходах дзверы на завясах з замком унутранным злым, у нім ў вокнах блоні дзве патлучоных, з тых ў волава робленых, вакеніцы злы на бегунах.

   

  Дом трэці бокам да вуліцы.У тым домн іздэбак дзве, насупраць сябе з каморкамі, з сенямі. На тым доме пакрыццё вельмі злое з драніц, усё ападлае і сам той дом вельмі ападлы і надгнілы. У ім няма ніводнай рэчы, а ні дзвярэй, а ні печак, блоняў, лаў нямаеш. У канцы гэтага дома свіранек малы ападлы, дзверы на бегунах, пры гэтым свіранку шпіхлер стары, злы, сцены пагнілі, вуглы ападлыя, саломай з драніцамі старакрытыя. Дзверы на бегунах з зашчэпкай і прабой. А ў самым  шпіхлеру только слупы, калісьці засекі былі.

  Брама другая ад рэчкі Валкавыя з тарац на бегунах старая, зла, не крытая.

   

  Дом куханны.

  Уваходзячы да сяней кухонных з ганку дзверы на завясах. Той ганак дошкамі апежоны, а сам драніцамі старакрыты. У тых сенях кухня: агніска для рабення есці. Уваходзячы да святліцы куханнай дзверы на завесах. У святліцы печка злая, тры вакна, у іх блоні пабіты, вакенніц не маеш, лавы злыя, стол таксама адзін. З ізбы камора дзверы на бегунах з зашчэпкай.адной. Пры тым доме куханным пякарня, печка чорная …. Пры тым доме куханным бровар з тарціц роблены, саломай пакрыты, брама з драніц, злы папсаваны. Недалека таго бровара два склепа, вельмі ападлыя, дзверы на бегунах. А на тых склепах шпіхлер для ухавання розных патрэбаў … дрэвам паложаны і глінай набіты, дзверы на бегунах з зашчэпкай, саломай старакрыты. Пры тых  склепах Фурма … злая ў зямлю завалілася, двое дзвярэй, абодзве на завесах жалезных, драніцамі крытая. За тымі фурмамі стайня адна зруб і пакрыццё паразбіраныя, з пустой сцяной, толькі брама падвойная засталі падпартыя…… а ўтой стайне стаенка старая, таксама падпартая брама, з драніц на бегунах, у ёй жлоб і драбіны, сама саломай старакрытая. Той двор тынам стараагароджаны.

   

  Фальварак з гумном.

  Прыходзячы да двара брама на бегунах з драніц

  Воласць яго каралеўскай мосьці Двара Ваўкавыскага

  Вёска Пекары валок 18

  прозвішча Валокі Копы/грошы
  Івашка Аблавух Цяглыя 1/2 0 30
  Пётр Мікалаевіч Цяглыя 1/2 0 30
  Андрэй Гаврылюк Цяглыя 1 1
  Юрка Здольнік Цяглыя 1/2 0 30
  Разладзіна ўдава Цяглыя 1/2 0 30
  Тую, што розныя людзі трымалі — пустыя Чыншавыя 3  
  Андрэй Мешка Чыншавая 1 1
  Крыштыф Млынар Чыншавая 1 1
  Сурмачык з Каменскім Чыншавыя 1/2 0 30
  Пётр Мікалаевіч Чыншавая 1 1
  Івашка Аблавух Чыншавая 1 1
  Міхалка Угольнік а Разладзінава ўдава Чыншавая 1 1
  Клімчук а Дмітр Якчыч Чыншавая 1/2 0 30
  Ту зараз, што розныя людзі трымалі пустых Чыншавая 1/32  
  Мікалай Гаўрылюк Чыншавая 1/2 0 30
  Мацей Гайдук Чыншавая 1/2 0 30
  Міхал Дутка Чыншавая 1/2 0 30
  Ту зараз пустая Чыншавая 1  

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  1619 г. мая 6. – Запіс ў кнізе Слонімскага гродскага суда аб выступах мяшчан г.Ваўкавыска супраць ураднікаў магістрата за парушэнне магдэбурскага права.

  // Ваш отзыв »

  На враде его кор(олевскои) м(и)л(о)сти кгродского замку Слонимского перед мною, Адамом Лукашевичом, столником и подстаростим слонимским, будучым от велможног(о) его м(и)л(о)сти п(а)на Яна Станислава Сапеги, маршалка надворного Великого княз(с)тва Литовского, старосты слонимского, ясвонского и мстибоговского, его м(и)л(о)сть пан Юри Мосалскии, подстаростии кгродскии волковыскии и лентвоит места г(оспо)дарског(о) волковыского, от велможног(о) его м(и)л(о)сти п(а)на Андрея Воины, краичог(о) Великог(о) князства Литовского, старосты волковыского и воита места Волковыского будучыи, оповедал о том, што ж деи в року теперешнем, 1619, м(еся)ца мая 6 дня, кгды водлуг звычаю и права маидебургског(о) тог(о) звышменованого дня для розсуженя справ сторон жалобливых за позвы его м(и)л(о)сти пана воита за одными позвы п(а)на Мартина Надежыча, бывш(его) писаря местского волковыского, о задане ему здрады в ураду его писарском, а в другои справе п(а)на Матыса Корбута и молжонки его, земян г(оспо)д(а)рских повету Волковыского, о неслушное и несправедливое донесене до книг кгродских слонимских протестацыи в тои же справе, реляцыи возного поветового якобы о зневажене прывилеев его королевскои м(и)л(о)сти от п(а)на Якуба, которыи се (по)зывает Кгрондзскии… бурмистра на сес час волковыского, от Себестыяна Любевског(о) раицы и от инших раицов, лавников и всего поспольства места Волковыског(о). И маючы я до тои справы людеи зацных его м(и)л(о)сти п(а)на Шымана Городелског(о), писара земског(о) волковыског(о), его м(и)л(о)сти п(а)на Петра Глинского, ег(о) м(и)л(о)сти п(а)на Александра Снарского, писара кгродского волковыского, его м(и)л(о)сти п(а)на Мальхера Жуковского, а ег(о) м(и)л(о)сти п(а)на Шымана Ясколда, где у права стоечы поводовые, абы жалобы их на позвех чытаны были просили. А отпорные п(а)нове мещане, давшы обмову свою, далеи справы слухат(и) не хотечы. Тот бурмистр и тот Себестыян Любевскии, прынцыпалове, в раде збунтовавшысе, великие аклямацые чынечы, своволенство, погрозки у великом згромаженю мещан волковыских сами их не гамуючы, яко в лавцы своволенства не допущали и мести его королевское м(и)л(о)сти и п(а)на моег(о) и мене, наместника и особу врадовую, зневажыли, што все шыреи по достатку на атестацые их м(и)л(о)сти панов прыятелев звышменовах и на реляцыи возног(о)… ест и зоставуючы з ними яко з бунтовниками права посполитог(о) право себе волное.

  Просил, абы тую протестацыю до книг кгродских слонимских записано было. Пры котором оповеданю ставши очевисто передо мною на враде, возныи повету Волковыского Павел Стрыга подал квит сознаня своего водлуг права справленыи и прызнал его ку записаню до записаню до книг кгродских слонимских в тые слова писаныи:

  Я, Павел Стрыга, возныи повету Волковыского, сознаваю сим моим квитом, иж в року теперешнем, 1619, м(еся)ца мая 6 дня, маючы я при собе стороною люди добрых двух шляхтичов п(а)на Болтромея Нелюбовича, а п(а)на Адама Яновича за ужитем п(а)на Шымана Хрыщоновича, умоцованог(о) п(а)на Матыса Корбута и п(а)ни малжонки его, был есми з ним, паном Хрыщановичом, на ратушу в месте г(оспо)д(а)рском Волковыском для довоженя справедливости п(а)ну Матысу Корбуту и п(а)ни малжонце его, з мещаны места господарског(о) Волковыского, с п(а)ном Якубом Кгрондзским, на сес час бурмистром волковыским, и с п(а)ном Себестыяном Любевским и з ыншыми урадниками, раицами, лавниками и с посполством, где его м(и)л(о)ст пан Юри Мосалскии, подстаростии урадовыи кгродскии волковыскии и лентвоит места его королевское м(и)л(о)сти волковыского, засевшы месце его м(и)л(о)сти п(а)на воита, а при его м(и)л(о)сти там же на ратушу засели местца свое люди зацные его м(и)л(о)сть пан Шыман Городелскии, писар замскии волковыскии, его м(и)л(о)сть княз Петр Глинскии, ег(о) м(и)л(о)сть пан Александр Снарскии, писар кгродскии волковыскии, пан Малхер Жуковскии и пан Шымон Ясколд, где водлуг за позвом сторон до справ их прыволывает, наказали и наипервеи озвавшысе пан Мартин Надежыч, бывшии писар места Волковыского, за позвом своим о задане ему здрады от того бурмистра и от Себестыяна Любевского и от иншых раицов, лавников и от всих мещан волковыских, якобы в неслушном шафованю ураду его писарского, а за другим позвом в жалобе земенина г(оспо)д(а)рского повету Волковыского п(а)на Матыса Корбута и малжонки его с тым же бурмистром, Себестыяном Любевским, раицами, лавниками и зо всим посполством мещаны волковыскими о неслушное обжаловане и донесене протестацыеи и в тои же справе реляцыи возног(о) поветовог(о) до книг кгродских слонимских на нег(о), п(а)на Корбута, и молжонку его, якобы о зневажене привилеев его королевское м(и)л(о)сти на волност тому месту Волковыскому на кап(ь) горелчаную наданых, за чым они якобы мели двесте коп грошеи шкодоват и тые справы того звышменованого дня и за позвы ег(о) м(и)л(о)сти воитовскими прыпадали где.

  Пан Корбут через умоцованог(о) своего помененног(о) п(а)на Хрыщоновича, а пан Надежыч сам до указаня  в тых справах невинностеи своих становили, и кгды их м(и)л(ост) наказали умоцованому пана  Корбутовому, абы з позву жалоба чытана была, где заразом от тог(о) бурмистра и от Себестыяна, от раицов, лавников и всего посполства через п(а)на Яна Петрушыча, мещанина волковыског(о), обмовы на писме печатю меистскою запечатованые напротив тым, за позвом до враду поданы и тые обмовы хотечы его м(и)л(ост) пан подстаростии прочытат казати, есми слушные водлуг права мели бы быт приняты в том ч(а)се великост людеи, мещан волковыских зашедшысе на ратуш две избы полные, в сенях, на кганку, около окон на земли, коло ратуша не хочы слухат справы, великое волане, зкгелк учынили.

  А кгды были упоминаны через слуг врадовых и от самого его м(и)л(о)сти п(а)на лентвоита, абы такового зкгелку, гомону не чынили, але справы спокоине през своих старших и речников своих слухали. На которое упоминане он, бурмистр, и тот Себестыян, яко старшые в раде, ничого не дбаючы и иншых мещан до утишеня не упоминаючы в тои громане великои з мещаны будучы легце зневажаючы зверхност его королевскои м(и)л(о)сти местце его м(и)л(о)сти п(а)на воита своег(о) великии галас, зкгелк через дверы, до окон тиснучысе, розные погрозки чынечи, волали и у справедливя-тсе не хотели, зачым его м(и)л(о)сть пан подстаростии и лентвоит волковыскии, бачечы от тых мещан волковыских такое великое зневажене местца его королевскои м(и)л(о)сти и особ его м(и)л(о)сти п(а)на воита п(а)на своег(о) и себе самог(о), о таковое зневажене и о бунты на них перед их м(и)л(о)стями особами, звышменоваными, протестовал. И мною, возным, и тою стороною шляхтою осведчал зоставуючы собе, где право з оными дорогу укажет о таковые бунты волност права.

  А так я, возныи, штом слышал и штом видел, даю сее сознане свое ку записаню до книг кгродских слонимских под печатю моею и под печатми стороны шляхты звышписаное.

  Писан у Волковыску року, м(еся)ца и дня, звышписаного.

   

  ЦГИА БССР в г.Минске, ф..1737, оп.1, д.22, л.177-178. Подлинник

  (Друкуецца па кн.: Социально-политическая борьба народных масс Белоруссии: Конец XIV-1648 г.: Сборник документов и материалов. В 3-х т. Т.1. Мн., 1988. С.203-206).

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  1582 г. Постановления дворян в.кн.Литовскаго на главномъ сеймике Волковыскомъ

  2014/06/21 // Ваш отзыв »

  Sojm1582

  1582 г.

  Постановления дворян в.кн.Литовскаго на главномъ сеймике Волковыскомъ

   

  Мы рады духовные и светские и послове, зъ воеводствъ и поветовъ обраные, также урядники и рыцерство, которые есмо се за розказаньемъ и злеценьемъ его королеской милости зъехали на сеймикъ головный до Волковыска, ознаймуемъ, ижъ зобравшися на тотъ сеймикъ головный а звявши передъ себе всказанье его королевское милости, нашого милостивого пана, принесенное черезъ посла и маршалка его королевское милости конюшого Виленского, подконюшого земскаго пана Яна Волчка, абы есьмо водле первшого всказанья его королевское милости въ воеводства и въ поветы на сеймики послано, о тыхъ справахъ речи-посполитое намовляли, штобы было зъ лепшимъ  и пожитоочнейшимъ речи-посполитой, въ чомъ бачечи его королевское милости, нашого милостивого пана, всказанье быть потребное и пожиточное речи-посполитой ужиченью его королевской милости, нашому милостивому пану, за то дякуемъ, же такъ ласкаве и працовите обмышлевати рачить о добрымъ и спокойнымъ речи-посполитой и насъ верныхъ слугъ и подданныхъ своихъ; за таковую ласку при звыклой вере, упреймые хути нашие оферуючи, къ службамъ его королевское милости, нашому милостивому пану. А ижъ зъ добротливости и ласки его королевской милости бачимъ такъ светобливе обмышлеванье помазанца Божого о потребахъ и справахъ речи-посполитой, для чого и здоровье свое кролевское выносить рачи противъ неприятелю речи-посполитой, прото певни есьмо таковой же ласки и добродейства его королевское милости, ижъ то што рачилъ дать за прозьбою всихъ становъ, яко трибуналъ судомъ належачий упевнени есмо въ тымъ ласкавомъ его королевской милости утвержениемъ, же тотъ дойдетъ на часы означоные водле постановенья его королевской милости; тымъ же способомъ певни есьмо ласки его королевской милости, нашого милостивого пана, около выданья статуту поправленного черезъ депутаты въ поветехъ обраные и гдыжъ яко того певную ведомость на тымъ съезде взяли есьмо, ижъ панове депутаты наши тое поправы докончивши, писали и ознаймили о тымъ его королевское милости, нашому милостивому пану, за которымъ ознайменьемъ оподевали есьмо се, ижъ бы его королевская милость, нашъ милостивый панъ, водле конституции прошлого сойму на тотъ съезд головный Волковыский часъ ку ревидованью черезь вси станы намъ зложить рачилъ, въ чомъ жадное изменки отъ его королевской милости черезъ пана посла намъ не учинено, але мы певни будучи ласки его королевской милости, нашого милостивого пана, и маючи то въ рукахъ нашихъ съ постановенья соймового о то его королевской милости пильне просими, абы та поправа статуту, которая се черезъ депутатовъ нашихъ вжо доконала, въ занедбанье не привожона, але ижбы ихъ милость панове рады рачили межи собою певные особы тпереь за разомъ обрать и при его королевской милости, нашимъ милостивымъ пане, той поправы ревидовать; и кгдыжъ были повинни, ихъ милость водле констытуции у чотырехъ неделяхъ по Великодни въ року прошломъ тысеча пятьсотъ осмьдесять первшомъ депутаты свои до той же, … поправы статуту дать, а ижъ того ихъ милости на ончасъ учинить не рачили, абы се то тымъ направило и то, што се на тот часъ у Волковыску не стало, ижъ бы за ознайменьемъ часу отъ его королевской милости до всихъ становъ въ повету безъ мешканья, а на далей у двухъ або у трехъ неделяхъ, вступивши въ постъ въ тымъ теперешнимъ року, тое ревидоватье статуту дошло. А особливе его королевское милости, нашого милостивого пана, унижене просимъ, абы насъ и того зъ ласки его королевское милости дошло, ижъ то што былъ королевская милость, милостивый панъ, правовать на сойме того статуту отъ насъ принесенного выслухать, ижъ короткий часъ есть справамъ соймовымъ назначенъ, для отправы речи-посполитой попиранья войны скорочонъ былъ: прото бачечи, же поправы статуту нашого слухать его королевская милость на сойме часу меть не можетъ, унижене просимъ, ижъ бы его королевская милость рачилъ обрать собе дни и часы ку выслуханью зъ михъ милости паны радами тотъ статутъ, жебы безъ всякой вонтпливости статутъ поправленый до конфирмации его королевское милости водлугъ констытуции соймовое на сейме напервши принесенъ и намъ выданъ былъ.

  Поросимъ тежъ его королевское милости, абы тяженье людское и шкоды, которыи се стали отъ пановъ жолнеровъ, были справедливостью и досытьучыненьемъ нагорожоны, а на потомъ абы лежи на маетностях нашихъ не мели и въ тягненью жебы водле права и статуту нашого ся заховали. А што его королевская милость рачилъ подать на соймики въ поветы таковую потребу попиранья войны проиву неприятелю, мы надто добре бачимъ, ижъ на то сполного соймого зволенья потреба. Въдже мы рады зъ месцъ нашихъ, а мы послове отъ братьи нашое будучи съ тымъ отправены, абысмо на сойме вальномъ або у Волковыску на томъ зъезде становили, штобы было ку лепшому речи-посполитое; прото бачечи, ижъ на сейме отводить его королевская милость отъ справъ военных не есть пожитокъ доброго посполитого, такъ есьмо намовили, взявши въдомость, ижъ въ некоторых поветехъ панове поляцы, братья наши, змовляются, абы его королевску милость на соймъ не отводили отъ войны, але се попираючи посилкомъ податку на служебные подмогали: мы тежъ згодне, якое въ речи-посполитой одное позволяемъ на тотъ одинъ часъ, ровно съ паны поляки таковый же податок ку потребомъ речи-посполитое, якое въ Польши наповленъ будетъ, на попиранье войны дати. О чомъ если на соймикахъ головныхъ въ Коле и в Корчине, не отзываючисе до сойму вального постановлено и скончено будетъ, водле тогожъ и станы великого князства Литовского заховати се маютъ. А о томъ абы ведомсть всихъ дошла, есьмо на сеймъ посломъ ехать, або тежъ на таковомъ постановенью, которое будетъ учинено на тыхъ менованыхъ соймикахъ головныхъ перестать и такий посилокъ войне чинить, листы его королевское милости до всихъ воеводствовъ и поветовъ ознаймено быть маетъ, въ которыхъ въ тыхъ листехъ его королевской милости маетъ достаточное быть доложено, около часу и способу выбиранья того податку згодливе якое панове пляцы щ себе постановятъ. А ижъ тежъ его королевская милость, нашъ милостивый панъ, на инструкциях въ воеводствы и въ поветы посланых, напоминать рачитъ, абысьмо пильно угленути въ справу поборовую, абы се то показало зъ стороны выданья, яко се хто противко речи-посполитой заховуетъ, мы безъ сойму того учинить не можемъ; а если бы сеймъ не дошолъ, а податокъ, который постановлено, мелъ быть выбранъ, абы порядокъ лепший былъ, просимъ абы его королевская милость позволить того рачилъ, жебы въ поветехъ за ознайменьемъ его королевской милости, яко се выше поменило, вольно намъ было до того поборцовъ, которые бы есьмо розумели, въ воеводствахъ въ земляхъ и въ поветахъ обрати; о што тежъ ихъ милости панове духовные просять его королевское милости, абы водле правъ своих до своихъ поборцовъ поборъ выдавали, мы о то его королевской милости просимъ, абы ихъ милость водле правъ своихъ въ той речи заховани были, не уближаючи ничого констытуции соймовое, яко звыклость есть в Короне польской. А где бы хто поборовъ не выдавши постановеню се речи-посполитое противилъ, абы его королдевская милость противко такому водле права посполитого и констытуцыи заховать се росказалъ рачилъ. А о дальшомъ поступку около ровного и справедливого выдаванья податку обоего народу, то есть речъ соймовая, на которомъ о томъ зо всими станы намовлять потреба гдыжъ и сами бачимы въ томъ великое уближенье речи-посполитое, звлаща есьмо такъ малая сума съ поборовъ тыхъ есть выдана, яко намъ отъ его королевской милости есть ознаймено.

  Къ тому тежъ его королевская милость преложить рачилъ земские роки о трехъ кроляхъ припалые по выволанью сойму, яко бы ся на онъ часъ постановило, а прото если бы соймъ не дошолъ на день назначонный девятого Марца, просими его королевское милости, абы се справедливости отволока не деяла, а ижбы въ техъ же листехъ, которые о поборе въ поветы писаны будуть, рачилъ намъ его короловская милость день певный ознаймить отъ суженья тыхъ справъ за тымижъ поветы, которые на оные роки припадали, то есть о сородопостное недели.

  А о иных прозбахъ и потребахъ которые панове послове мають въ инструкцияхъ своихъ отъ братьи своей злецоное на сеймъ вальный послане, такие потребы часу оного, кгды сеймъ будетъ, мають до его королевское милости и всихъ станов приносить. А тые намовы и постановенья нашие змоцнивши тымъ зъеханьемъ нашимъ на сеймикъ головный Волковыский отсылаемъ до его королевской милости, пана нашего милостивого, такъ тежъ въ воеводства и въ поветы панолмъ братьи нашое послали есьмо, або вжо ожидали писанья отъ его королевское милости на тые вси справы, што ме тутъ намовляло и становило, водле которое постановенья абы се вси станы заховали, прото печати наши приложили есмо к тому становенью нашому ажъ до змоцненья отъ его королевское милости. Писанъ въ Волковыску року Божого нароженя 1582, месяцп генваря 21 дня.

   

  (Друкуецца па кн.: Лаппо И.И. Литовско-русский повет и его сейм. Т.2. Приложения. С.179-182).

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Шляхта 1690 год

  // Ваш отзыв »

  Спіс шляхты Ваўкавыскага павету за 1690 г. І іх падаткавыя абавязкі.

  ПАРАФІЯ ВАЎКАВЫСКАЯ.

  Пан Ян Калусоўскі з маёнтку вячыстага Мацкеляўшчызны.

  З маёнтку Тулова вячыстга

  З закладзенага ад яго мосьці пана Юрыя Аўсянага

  З дыму 1

   

  З дыму 1

  З дыму 1

  Яе мосць пані Анна Скірмунтова Уладзіславава Калусоўска з маёнтку Ашмянцы з закладзенай паловы

  А з Мацкеляўшчызны, таксама паловы

  З дыму 1

   

  З дыму 1

  Пан Геронім Петрашэўскі з маёнтку вячыстга Альшымава з свайго Дыму 1
  Пан Ян Бароўскі з маёнтку вячыстга Ашмянцоў з сялянскага Дыму 1
  Пан Андрэй Гадачэўскі з маёнтку вячыстга Ясенавіцы з сялянскага Дыму 1
  Пан Станіслаў Калантай з маёнтку закладзенага Альшымава з свайго Дыму 1
  Мяста Ваўкавыск, акрамя ўсялякіх юрыздык жыдоў … бурмістра Путчыца З дымаў 26
  Пан Бенедыкт Карэйва з маёнтку вячыстга Карэвіч з свайго Дыму 1
  Пан Андрэй Карэйва з маёнтку свайго ўласнага вячыстага Карэвіч з свайго Дыму 1
  Пан Ян Цэдроўскі з маёнтку вячыстага таксама Карэвіч з свайго Дыму 1
  Пан Александар Савіцкі з маёнтку вячыстага Карэвіч з свайго Дыму 1
  Пан Андрэй Немчыновіч з маёнтку Карэвіч з свайго Дыму 1
  Пан Міхал Бароўскі з маёнтку Ашмянцоў і Мацкеляўшчызны з сялянскіх Дымаў 2
  Катажына Бухоцка з маёнтку закладзенага ад пана Грыгорыя Калантая з Калантаёў, з сялянскага

  А з закладу ад пані Немчыновічовай пазней Сушыцкай з дворнага

  Дыму 1

   

   

  Дыму 1

  Пан Ян Карэйва з маёнтку вячыстга Карэйвіч з свайго Дыму 1
  Пан Мікалай Ясіевіч з маёнтку закладзенага ад яго мосьці пана ваяводы Брэскага Крыворішаўчызны і з маентачкаў Дварчанаў ад пана Мальхера Богдзі арэндаванага без сялянаў  

   

   

  Дымаў 2

  Пан Ян Карэйва з маёнтку вячыстага Карэйвіч з уласнага свайго  

  Дыму 1

  Пан Ян Выбраноўскі з маёнтку вячыстага Палуянкаў з сялянскага  

  Дыму 1

  Пан Мікалай Карэйва з маёнтку свайго вячыстга Карэвічы з уласнага свайго Дыму 1
  Пані Хрызастомава Калусоўска з маёнтку вячыстага Ашмянцоў з сялянскага Дыму 1
  Пан Антоні Падрэз з маёнтку вячыстага Карэйвіч з уласнага свайго Дыму 1
  Пані Марцінава Рафаловічова з маёнтку закладзенага ад яго мосьці пана Бялазора з свайго уласнага Дыму1
  Пан Аляксандр Гарадзельскі з маёнтку Карэйвічы з свайго Дыму 1
  Пан Ян Гумак з маёнтку вячыстага Крысевіч з свайго дыму

  А з закладзенага ад пана Годачэўскага з сялянскага

  Дыму 1

   

  Дыму 1

  Пан Войцех Кіляньскі з маёнтку закладзенага ад пана Грыгоры Калантая з Калантаёў з сялянскага Дыму 1
  Вяльможны яго мосьць пан Тэафіл Алендзкі, падкаморы Ваўкавыскі, з маёнтку Мачульней з сялянскіх

  У тым жа маёнтку на рацэ Рось з млыноў двух

  Там сама з карчмы

  Да вайтоўства Ваўкавыскага з вёсак належачых Пятакоў і Шаўліч з сялянскіх

  У фальварку Харашкаўчызне сялянскіх

  З млынаў да таго фальварку належачых у Росі Калантаях

  У фальварку Калантаях Вальчкаўшчызне з сялянскіх

  Асобна ў месце Ваўкавыску з карчмы адной

  Дымаў 35

   

  Дымаў 2

  Дым 1

   

  Дымаў 5

  Дымаў 11

   

  З дымаў 2

  Дымаў 8

  Дым 1

  Пан Юры Юзаф Франкевіч Варашыла з маёнтку закладзенага ад пані Смагаржэўскай, пасудкавай Ваўкавыскай, з сяляніна Дыму 1
  Пан Мацей Мазырка з маёнтку вячыстага Лапеніцы з свайго ўласнага Дыму 1
  Пан Андрэй Немчыновіч з маёнтку вячыстага Крысевіч з свайго Дыму 1
  Пан Міхал Немчыновіч з маёнтку вечыстага Крысевіч з свайго Дыму 1
  Пан Пётр Харманьскі з маёнтку вячыстага Сабкаўчызны з свайго Дыму 1
  Пан Сыльвестар Гарадзельскі з маёнтку вячыстага Карэйвіч непадзелянай з роднымі з сялянскага Дыму 1
  Пан Казімір Ашмянец з маёнтку вячыстага Ашмянцоў Рабцаўчызны з уласнага свайго Дыму 1
  Пані Марыянна Жабагоньска з маёнтку вячыстага Небдалаўчызна з свайго Дыму 1
  Пан Ян Немчыновіч з маёнтку вячыстага Альшымаў з свайго Дыму 1
  Яго мосьць пан Калантай з маёнтку вячыстага Росі Валчкаўчызны Калантаёў з сялянскага Дыму 1
  Пані Анна Мінеўска Марцінава Віктарынова Ракоўская з маёнтку вячыстага Марцінаўскі свайго Дыму 1
  Пан Марцін Немчыновіч з маёнтку вячыстага Крысевіч з свайго Дыму 1
  Атестацыя ясна вельможнага іх мосьці пана ксяндза біскупа Віленскага з маёнтку Біскупцы з млынам адным Дымаў 13
  Атестацыя вельможнага іх мосьці пана Габрыэля Бялазора, падкаморага Упіцкага, з маёнтка Рось, з фальварку Свянціца, з карчмы і млянамі двума ў гродзе Упіцкім за прысягана З дымаў 18
  Атэстацыя вельможнага іх мосьці пана Мікалая Агінскага, мечніка ВКЛ, маршалка Ваўкавыскага, у горадзе Віленскім запрысягана з маёмасці Лапеніца рзам з панам Смагажэўскім, і Пужычкаўшчызне з млынам, сялянскіх Дымаў 16
  Пан Адам Курпель з дыму закладзенага ў месце Ваўкавыску, названага Небдайлоўскага 1
  Атэстацыя вельможнга іх мосьці пана Курча, ваяводы Брэскага, з маёмасці Петухова з баярамі, з мястэчкам, з жыдамі, корчмамі, з млынамі Дымаў 30

   

  Пан Міхал Немчыновіч з Кшысевіч Дым 1

  Парафія Роская

   

  Ей мосць пані Грымберкова, цяперашняя Коженеўская, з закладзенай кандыцыі зараз і дажывотнай ад вельможнга яго мосьці пана Браніцкага, стражніка кароннага і яго жонкі, названая Шчавіньшчызна, з сялянскага

  Дыму 1

  Яго мосьць пан Юры Кавалеўскі, трымаючы Рось Вялікую, таксай ад вяльможнага яго мосьці пана Стэфана Браніцкага, стольніка кароннага, з мястэчкам Рось, з мяшчанамі і жыдамі, акрамя закладнікаў, з корчмамі двума і млынам

  А з фальваркамі двума Андрыкоўскім і Скрыбаўскім, з усёй воласці Роскай і фальваркаў,

  З дымаў 25

   

   

   

   

  з дымаў 95

  Іх мосьці ксяндзы плебаны, прабошчы і манахі

   

  Яго мосьць кс. Матеуш Кулігоўскі, дэкан Ваўкавыскі, пробашч і плебан Воўпенскі, з прабоства і плебаніі Волпенскай, з млынам і карчмой, з сялянскіх

  А да плебаніі мейскіх і сялянскіх

  Дымаў 14

   

   

  Дымаў 14

  Іх мосьць ксёндз Міхал Казлоўскі, плебан Реплянскі, з плебаніі і з фальварку Монкаўцаў

  А ў вёсцы Шылаўянах да той жа плебаніі

  З дымаў 11

   

  З дыму 1

  Іх мосьць ксёндз Пётр Кох плябан Роскі, з сялянскіх да плебаніі Дымаў 5
  Іх мосць ксёндз Філіп Урублеўскі алтарыста Воўпенскі, з фальварку Гленевіч і Балеўшчызны з сялянскіх Дымаў 5
  Іх мосць ксёндз Зыгмунт Эйсміловіч, плябан Гнезненскі, з сялянскага Дыму 1
  Іх мосць ксёндз Юзаф Казімір Суднік, сакратар Яго Каралеўскай мосьці, плябан Мсцібаўскі, як з юрыздыкі мейскай з жыдамі, падданых, з млынам і карчмой З дымаў 16
  Іх мосць ксёндз Высоцкі, канонік Смаленскі, плябан Ваўкавыскі, з юрыздыкі ў месце Ваўкавыскім з сялянскіх

  З фальварку Ясенавіца з сялянскіх

  З аднаго млына

  З Рупеек, вёску да той жа плябаніі

   

   

   

   

  Дымаў 12

  Іх мосць ксёндз Ян Левановіч, канонік Смаленскі, плябан Шылавіцкі, камендант прабоства Бераставіцкага, з плябаніі Шылавіцкай з сялянскіх

  А з прабоства Бераставіцкага з фальваркаў Мошнаў і Бурцаўшчызна з сялянскіх

  Дымаў 3

   

   

   

  Дымаў 20

  Парафія Воўпенская

   
  Яго мосьць пан Аляксандр Смагаржэўскі з маёнтка (уладанняў) свайго вячыстага ў павеце Ваўкавыскім размешчанага Янкаўшчызны з сялянскіх Дымаў 4
  Іх мосьць пан Геранім Калантай, лоўчы Ваўкавыскі з маёнтку(уладанняў) Дзятлавічы з сялянскіх

  А з маёнтку (уладанняў) Зубаўшчызны закладзенай ад яго пана Глебовіча з сялянскіх

  Дымаў 15

   

   

  Дымаў 15

  Пан Кароль Счыгельскі з маёнтку(уладанняў) вячыстага Крыванаўшчызны з сялянскага дыму 1
  Яго мосьць пан Францішак Чэшэйка, з маёнтку (уладанняў) Дзятлавічы Дымаў 4
  Яго мосьць пан Антоні Гзоўскі з маёнтку вечыстага Цярэшак з млынам з сялянскіх Дымаў 4
  Яко мосьць пані Марцыбелла Гзоўска Міхалоўска, падчашына Ашмянская, з маёнтку закладзенага Цярэшак ад яго мосьці пана пухальскага, пісара дэкрэтнага з сялянскіх Дымаў 4
  Ягомосьць пан Якуб Гуллет з маёнтку закладзенага і дажывотнага Варашылаўшчызна ад яго мосьці пана Глебовіча з сялянскіх Дымаў 4
  Яго мосьць пан Лаврын Адахоўскі, падчашы Аршанскі, з маёнтку вячыстага Ганусаўшчызны з сялінскіх дымаў 11
  Яго мосьць пан Юры Хелкоўскі з маёнтку закладзенага Пушкараўшчызны ад пана Сцыпіёна з сялянскіх Дымаў 3
  Яго мосьць пан Уладзіслаў Канапацкі, падчашы Хелмінскі з маёнтку вячыстага Паўлаўшчызна з сялянскіх

  А з маёнтку дажывотнага

  дымаў 2

   

  дым 1

  Яе мосьць пані Крысціна Масалска Карыцка з маёнтку(уладанняў) закладзенага ад памерлага пана Глебовіча Навасёлак у адсутнасць свайго мужа з сялянскіх Дымаў 5
  Яго мосць пан Людвік Расінскі з маёнтку (уладанняў) закладзенага Цярэшак ад пана Пятра Гзоўскага З дымоў 2
  Татары Воўпенскія, праз харужага свайго Янусевіца ў вёсцы Тупічанах

  А ў вёсцы Кавалі

  З дымаў 16

   

  З дымаў 2

  Яго мосць пан Пётр Кароль Вілчак, каштэлянец Смаленскі з маёнтку (уладанняў) вячыстга Намейкаў з млынам і карчмой і з сялянаў Дымаў 12
  Яго мосць пан Ян Танеўскі х маёнтку дажывотнага ад тагож яго мосць пана каштэляніца Смаленскага сялянскі дым 1

  Парафія Струбніцкая

   

  Пан Валерыян Мінеўскі з маёнтку вячыстага Мачулнай, Старога Двара з сялянскага

  Дым 1

  Яго мосьць пан Якуб Камаеўскі з закладзенага ад пані Раецкай маёнтку (уладанняў) Майсевіч з сялянскіх

  Дымаў 16

  Парафія Крэмяніцкая

   

  Яго мосьць пан Казімір Врочыньскі з маёнтку (уладанняў) вячыстага Рэпля, з карчмой і млянам

  Дымаў 11

  Атэстацыя яго мосьці пана Марціна з Канапніцы Грабоўскага, стольніка Віцебскага з маёнтку (уладанняў) закладзенага Гнезна

  З дымаў 8

  Атестацыя іх мосьцяў пані манахінь кляштара Гродзенскага Святой Брыгіды з маёнтку (уладанняў) Шылавічы, з карчмой агулам сялянскіх дымаў у гарадзе Гродна запрысяжяных

  20

  Парафія Мендзыжецка (Міжэрычцкая)

   

  Пан Андрэй Гедройц з маёнтку вячыстага Сядзельнікі з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Мікалай Тулоўскі з маёнтку закладзенага Галышак ад пана Аўсянага

  З дыму 1

   

  Пан Юры Гедройц з маёнтку вячыстага Сядзельнік з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Аляксандр Дзевялтоўскі з маёнтку вячыстага Сядзельнік з сялянскіх

  дымаў 2

  Пан Мікалай Сухадольскі з маёнтку вячыстага Сядзельнік з млынам

  Дымаў 10

  Яе мосьць пані Тэадора Мрокоўска Юр’ева Аўсяна, падстоліна Мазырская, з маёнтку (уладанняў) вячытсга Падароску з млынам і карчмой

  З дыма 4

  Яго мосць пан Ян Хадакоўскі з маёнтку (уладанняў) вячыстка Ліхасельцы, Рудзевічы, Дуброўнікі сялянскіх

  Дымаў 4

  Пан Людвік Калусоўскі з маёнтку свайго вячыстага з Лапеніцы Малой Сыдароўскай з сялянскага

  А з закладзенага ў вёсцы Алізарках ад пана Смагаржэўскага з сялянскага

  Дыму 1

  Дыму 1

  Пан Ян Краснадэмбскі генерал, з маёнтку вячыстага Седельнік з свайго

  Дыму 1

  Пан Марсін Янкоўскі з маёнтку закладзенага ад пані Снарскай у Сядзельніках з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Казімір Краснадэмбскі з маёнтку вячыстага сядзельнік з свайго

  Дыму 1

  Пан Станіслаў Чаплееўскі з маёнтку вячыстага Сядзельнік з свайго

  Дыму 1

  Пан Ян Чаплееўскі з маёнтку вячыстага Сядзельнік з свайго

  Дыму 1

  Пан Леон Паўловіч з маёнтку закладзенага Лапеніца з свайго

  Дыму 1

  Іх мосьць пан Ян Касцюшка з маёнтку вячыстага з Падароску сялянскіх

  Дымаў 2

  Іх мосьць пан Мікалай Тышкевіч, каштэляніц Смаленскі,з маёнтку (з уладанняў) свайго вячыстага Старога Падароска з сялянскіх

  З карчмы і млына

  Дымаў 8

  Дымаў 2

  Пан Грыгоры Эйсмант з маёнтку вячыстага Сядзельнікі з уласнага

  Дыму 1

  Пані Мікалаёва Тулоўска з маёнтку вячыстага Сядзельнікі з уласнага

  Дыму 1

  Пан Войцех Дзікоўскі з маёнтку вячыстага сядзельнік з уласнага

  Дыму 1

  Аіесіацыя з Слонімскіх кніг іх мосьці пана Еўстафія Казіміра Сухадольскага з маёнтку (з уладанняў) вячыстага Канюхоў з карчмой і двума млынамі і з тым падданым што пад свяшчэннікам

  З дымаў 18

  Пані Якубова Эйсмантава з панам Карэйвай, братам у адным доме і на адным хлебе з маёнтку вячыстага Сядзельнікі з свайго

  Дыму 1

  Пан Андрэй Занеўскі з маёнтку вячыстага Сядзельнікі з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Марцін Кміта з маёнтку Сядзельнкі вячыстага з сялянскага

  Дыму 1

  Атестацыя з гораду Пінска ясна вяльможнага яго мосьці пана Кароля Дольскага, графа на Дольску, Домбраўніцы, Камарове,маршалка надворнага ВКЛ,, Пінскага, Ваўкавыскага старасты, з маёнткаў (з уладанняў) вячыстых Междурэчча, Падароска, Славатыч з мястэчкамі, воласцямі, з карчмамі, млынамі, жыдамі

  З дымаў 147

  Яго мосць пан Пётр Дунін з Крынна Глушыньскі, харунжыч Ваўкавыскі … з вёскі Войткавічы з сялянскіх

  У Ваўкавыску з карчмы

  Дымаў 6

  З дыму 1

  Пан Хрызастом Веренка з кандіцыі сваёй вячыстай Цеглевіч Сядзельнік з сялянскага

  Дыму 1

  Пан пётр Эйсмант з маёнтку вячыстага Сядзельнік з братам малодшым у адным доме на адным хлебе з уласнага

  Дыму 1

  Пан Еранім Юзаф Снарскі з маёнтку закладзенага Сядзельнік з уласнага

  А з закладзенага ад пана Юрыя Аўсянага з сялянскага

  Дыму 1

  Дыму 1

  Атестацыя іх мосьці пана Вацлава Эйсманта з маёнтку(з уладанняў) вячыстага Сядзельнік з дакупленага ў горадзе Вільня прясягнутага з сялянскіх

  Дымаў 6

  Яго мосьць пан Уладзіслаў Касцюшка з маёнтку (з уладанняў) вячыстага Падароску з сялянскага

  Дыму 1

  Атестацыя з гораду Слоніма прысягнутая, пані Барбара Брозыманка Багуславава Зенковічова у вёсцы Дуброўнікі з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Крыштаф Станкевіч з маёнтку закладзенага ад пана Смагаржэўскага Трунцоў, з сынам Якубам, з свайго

  Дыму 1

  Лыскаўская парафія

  Атестацыя іх мосьці пана Беклеўскага, падстарасты Брэскага … з закладзеных ад пана Юрыя Аўсянага ў Вялікім сяле і Губчыцах

  Дымаў 4

  Поразаўская парафія

  Пан Андрэй Талочка з маёнтку вячыстага Лапеніцы Малай Скіндэраўскай з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Уладыслаў Беляўскі з маёнтку вячыстга Лапеніцы Бачынскай з сялянскага

  Дыму 2

  Яго мосьць пан Казімір Беляўскі з маёнтку вячыстага Лапеніца Бачынская з сялянскага

  Дыму 1

  Іх мосьць пан Аляксандр Беляўскі, чэснік Ваўкавыскі, з маёнтку вячыстага Лапеніцы сялянскіх

  Дымаў 2

  Іх мосьць пан Кароль Уладыслаў Смагаржэўскі, падсуддзя Ваўкавыскі, з маёнтку(з уладанняў) вячыстага Лапеніца з сялянскіх

  Дымаў 4

  Айцы прэзбітары (уніяцкія святары)

  Айцец Турчыновіч Сушыцкі, прэбітар царквы Мсцібаўскай святога Юрыя з уласнага

  Дыму 1

  Айцец Андрэй Бутрымовіч, прэзбітар Падароскі, з сялянскага

  Дыму 1

  Айцец Захарыюш Асухоўскі, празбітэр царквы Ваўкавыскай, жывучага ў плебаніі на Зарэччы з уласнага

  Дыму 1

  Айцец Пётр Манкоўскі прэзбітар Дзятлавіцкі з свайго

  Дыму 1

  Айцец Еўстафі Балгарэўскі, прэзбітар Калантаеўскі з свайго

  Дыму 1

  Айцец празбітэр Сядзельніцкі з свайго

  Дыму 1

  Айцец Макары Бутрымовіч, празбітар Канюхоўскі з сялянскага

  Дыму 1

  Свіслацкая парафія

  Пан Уладыслаў Даманскі з арэндаванаг маёнтку (з уладанняў) Дзякі

  Дымаў 10

  Мсцібаўская парафія

  Пан Станіслаў Тулоўскі з маёнтку закладзенага ад пана Дамініка Смагаржэўскага Андрэявіч

  З закладзеных ад пана Бухольца, ад паноў Калантаёў, у Калантаях Валкаўчызне

  З дыму 1

  З дымаў 2

  Пан Юры Калантай з маёнтку вячыстага Астроўчыц з сялянскага

  Дымаў 6

  Яго мосьць пан Томаш Яскольд з маёнтка вячыстага Ярылаўшчызны і з Халавіч з млынам

  Дымаў 3

  Яго мосьць пан Пётр Дамінік з Саневіч Фурсевіч, чэснік Парнаўскі, з маёнтку закладзенга Шусцікі ад яго мосьць пана Агінскага, канцлера ВКЛ, з сялянскіх

  Дымаў 12

  Пан Дамінік Казімір Смагаржэўскі з маёнтка вячыстага Андрэявічы з млынам з сялянаў

  Дымаў 5

  Пан Матеўш Сыцевіч з маёнтку закладзенага Андрэявіч ад пана Смагаржэўскага з сялянскага

  Дыму 1

  Атестацыя юраменту выкананага ў горадзе Ашмянскім яго мосьці пана Міхала Кердзея, падстарасты Ашмянскага, з маёнтку (з уладанняў) вячыстага Гнезна, з падданымі, баярамі, з карчмо і млынамі

  З маёнтку (з уладанняў) Росі вячыстага ад іх мосьцяў паноў Калантаёў купленага з падданымі, баярамі

  Дымаў 15

  З дымаў 10

  Атестацыя вельможнага іх мосьці пана Грыгорыя Агінскага, харужага ВКЛ, Ваўкавыскага, Мсцібаўскага старасты з стараства Мсцібаўскага з млынамі двума, без корчмаў, разам з юрыздыкай мяшчан Мсцібаўскіх з жыдамі мяста

  А з усёй воласці да гэтага староства належачай

  З маёнтку (з уладанняў) вячыстага Лапеніца, з адной карчмой, з трыма млынамі, з воласцю, мястэчкам і жыдамі

  З дымаў 45

  З дымаў 26

  Дымаў 20

  Шылавіцкая парафія

  Пан Міхал Малаховец з маёнтку закладзенга Расецкаўшчызна альбо Ліхасельцы з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Ян Васілеўскі з маёнтку вячыстага Масушына

  А з маёнтку закладзенага Русецкаўшчызны Ліхасельцаў і з Бунаўсчызны ад пана Хадкевіча з сялянскіх

  Дым 1

  Дымаў 2

  Пан Александр Валадковіч з маёнтка закладзенга пана Навіцкага Шніпава з сялянскіх

  Дымаў 3

  Пан Станіслаў Талочка з маёнтка вячыстага Брегені з сялянскага

  Дымаў 2

  Пан Ян Дарэўскі з маёнтка арэндованга Брэгені ад пані Навіцкай

  Дымаў 6

  Пан Леон Тарасевіч з маёнтка вячыстага Лукавіцы Тымноўскай з уласнага

  Дыму 1

  Пан Ян Калантай з маёнтку вячыстага Лукавіцы з сялянскіх

  Дымаў 2

  Яго мосьць пан Тышы Быкоўскі, мечнік Полацкі, з маёнтку закладзенга Лукавіцы ад пана Міхала Калантая

  З дымаў 6

  Пан Стэфан Расчэўскі з маёнтку закладзенага Зубаўсчызны з уласнага свайго

  Дыму 1

  Пані Гелена Насілоўска з маёнтку закладзенага Брегені з сялянскага

  Дыму 1

  Атестацыя з гораду Мінска юраменту яго мосьці пана Міхала калантая, стражніка Ваўкавыскага з маёнтка Косін з

  Дымаў 4

  Атестацыя яго мосьці пана Юрыя Івашкевіча ў горадзе Гродзенскім прысягаючага з Кузьмічоў з хлопскіх

  У вёсцы названай Андрусях з сялянскіх

  У вёсцы Кузьмічах вялікіх ад пані Дабрасалоўскай цяперашняй Корсаковай з закладзеных сялянскіх

  А з маёнтку(з уладанняў) вячыстага Каласоў з падданых і карчмой

  Дымаў 10

  Дымаў 3

  Дымаў 4

  Дымаў 6

  Рэплеўская парафія

  Яго мосьць пан Корсак, мечнік Навагрудцкі з маёнтку (з уладанняў) закладзенага ад пані Дабраслоўскай Занкаўшчызна з сялянскіх

  Дымаў 20

  Пан Андрэй Сезенеўскі з маёнтку вячыстага Лявонавіч з свайго

  Дыму 1

  Пан Аляксандр Семашка з маёнтка вячыстага Міткевіч з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Казімір Эйсмант з маёнтка вячыстага Міткевіч з уласнага свайго

  Дыму 1

  Пан Пётр Сакалоўскі з маёнтку вячыстага Міткевіч

  Дым 1

  Пан Феліцыян Доўнаровіч з маёнтку Сідараўшчызны Цярэшак

  З дымаў 3

  Яго мосьць Барталамей Мацееўскі з маёнтку вячыстага Цярэшак

  Дым 1

  Яго мосьць пан Лаўрын Левановіч з маёнтку вячыстага Леановічы Мацейкаўшчызна

  Дым 1

  Яго мосьць пан Казімір Бергель з маёнтка вячыстага Пашкаўшчызна

  З дыму 1

  Пан Ян Леванескі з маёнтку вячыстага Леановічы

  З дыму 1

  Пан Мацей Аленскі з маёнтку вячыстага Міткевіч з свайго

  Дыму 1

  Пан Ян Эйсмант з маёнтку вячыстага Міткевіч з свайго

  Дыму 1

  Пані Брыгіда Сезенеўска з маёнтку вячыстага Міткевіч з сялянскага

  Дыму 1

  Пан Станіслаў Птак з маёнтку вячыстага Репелькі сялянскіх

  Дымаў 2

  Атестацыя з гораду Слонімскага яго мосьці пана Юрыя Валловіча, падкаморага Слонімскага, з маёнтку (з уладанняў) вячыстага Рэпля з сялянскіх

  З карчмы і млыну

  З маёнтку (уладанняў) апекунчых Кузьмічоў Фрыдрыкаўшчызны пані Крысціны Дабраслоўскай з сялянскіх

  Дымаў 12

  Дымаў 2

  Дымаў 7

  Атестацыя горада Гродзенскага яго мосьці пана Якуба Эйсманта з Рэплі

  З маёнтку закладзенага (уладанняў) Ганусеўсчызны

  Дым 1

  Дымаў 2

  Яго мосць пан Аляксандр Семашка з Міткевіч

  Дым 1

  Регестр рукамі нашымі падпісваем Даніэль Казімір Ардынец, стражнік Смаленскі, падстараста Ваўкавыскі

  Станіслаў Сегень скрабнік і суддзя гродскі павету Ваўкавыскага

  Діанізі Алендскі пісар гродскі Ваўкавыскі

  НГАБ у Гродна, ф.1664, ап.   , ад. Зах. Стр.

  Пераклаў з польскага і пдрыхтаваў Генадзь Семянчук

   

   

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Мстибово 1738

  // Ваш отзыв »

  НГАБ, ф.1928, ап.1, ад.з.3, с.204-213 ад.

  Інвентар стараства Мсцібаўскага ў павеце Ваўкавыскім, так мяста як і вёсак да яго належачых, напісаны ў 1738 г. (стараста Мсцібаўскі Антоні Станішэўскі)

  Прозвішчы

  пляцы злотыя Грошы
  Мяста Мсцібаў      
  У самым ранку пляц дворны на якім карчма стаіць дворная Давід Абрамовіч 1 15
  Абрам Мойшевіч 1   15
  Берка Барухавіч 1   15
  Вакол касцёла юрыздыка плебанская      
  Вуліца Ваўкавыская      
  Азік Шажыцкі 1   15
  Жыд Тарбаж 1   15
  Шмерка Рэзніцкі 1   15
  Міхал Кракабізскі 1   15
  Ян Тамкевіч Какотка 2 1  
  Лахцінова ўдава 1   15
  Стэфанава Ачыкірова 1   15
  Балтрамей Малыш 1   15
  Таксама Стэфана Ачыкірова 1   15
  Мацей Шымілевіч 1   15
  Філіп Дутка 1   15
  Жыдоўка Лапідузёва 1   15
  Шэвелевічова Кушнерова 1   15
  Дамоўства Гешаля Рабіновіча, на тым жа пляцу гумно, другое дамоўства для зяця вольнае      
  Дамоўства Гдалевіча 1   15
  Эліяш Фавесевіч 1   15
  Карчма вечна Абрахама Яковіча 1   15
  Рэзніца вольная      
  Якуб Шыліновіч 2 1  
  Тудрыь 1   15
  Лейба Калека 1   15
  Мойша Яновіч 1   15
  Якуб Яновіч 1   15
  Іцка Нотэк 2 1  
  Лейба Аўнеровіч 1   15
  Леба Цірасіла вольны      
  Цалька Кравец 1   15
  Давідава Гндзейска 1   15
  Мойша Наметнік 1   15
  Лаўрын Каласоўскі 1   15
  Міхалова ўдава 1   15
  Марка Кравец 1   15
  Лейба Сарочын 1   15
  Арон Лейсевіч 1   15
  Гутман 1   15
  Матыс Арановіч 1   15
  Лейба Абелёвіч 1   15
  Дамоства Эліяшовай ўдавы 1   15
  Лейба Рэзнік 1   15
  Дамоўства Юды Рэзніка 1   15
  Ар’яшовіч 1   15
  Эліяш Шмухлер 1   15
  Стэльман 1   15
  Хемія 1   15
  Лазебнік 1   15
  Лейзар Фавалевіч 1   15
  Невах Шмайловіч 1   15
  Іцка Вілімовіч 1   15
  Вульф Рэзнік 1   15
  Дамоўства Сымона Краўца 1   10
  Леі Лейкіссёвай 1   10
  Дамоўства Абрахама Шмухлера 1   10
  Дамоўства Алганавай 1   10
  Вуліца Бельская      
  Вульв 1   10
  Дамоўства Сахровіча 1   15
  Нолька Цырук вольны      
  Лейба Бінамінавіч 1   15
  Бікомін Мойшавіч з броварам 1 1 15
  Рейзы Бровар 1 1  
  Лейба Гершовіч 1   15
  Борух Шавеловіч 1   15
  Томаш Мазур 1   10
  Францішак Скаўроньскі 1   10
  Ян Жалтоўскі 1   10
  Бінка Азіковіч з броварам 1 1 15
  Раманчукова 1   10
  Юрка Ажурак 1   10
  Мацей Карней 1   10
  Лаўрын Казлоўскі 1   10
  Себасьц’ян 1   10
  Лаўрын Матулевіч 1   10
  Якуб Гойлік 1   15
  Любелова ўдава 1   10
  Казімір Стжалкоўскі 1   10
  Ян Ражанец 1   15
  Туткашова ўдава 1   10
  Сымон Зубэль 1   10
  Павел Галаспа Балтрамею Зубэлю 1   15
  Якуб Гойлік 2 1 10
  Тутноўскіх трох з швагровай сянажацямі 1 2 20
  Казімір Зубэль 1   15
  Рымаж 1   10
  Даўлежына ўдава 1   10
  Міхал Стжалкоўскі 1   10
  Дамоўства Кіслеў 1   10
  Ян Гукоўскі 1   10
  Казімір Худзік 1   10
  Андрэй Левончук 1   8
  Томаш Бжазоўскі 1   8
  Лукаш Заказнік вольны      
  Ян гургун 1   10
  Францішак Скавроньскі      
  Вуліца Гродзенская      
  Вігдор Цымбаліста 1   10
  Томаш Кулік 1   10
  Юркова ўдава 1   10
  Ян Ламейка 1   10
  Васіль Чурак 1   10
  Андрэй Доўкша 1   15
  Казімір Вербель 1   15
  Томаш Кулік 1   10
  Кругельска 1   10
  Антон Каваль 1   10
  Юрка Жук 1   20
  Пётр Лабута 1   15
  Крушыловіч з сенажацямі 1 1  
  Грышка Аўтноўскі 1   10
  Аляксандр Тутноўскі 1   10
  Давід Калішэўскі 1   10
  Галасёва ўдава 1   15
  Сільвестар Тутноўскі 1   15
  Пятровай Немцывічовай 1   15
  Пятровай Немцывічовай зяць 1   15
  Пятрова Жукава 1   15
  Міхал з юрыздыкі 1   15
  Томаш Мазур 2 1  
  Казімір Гулік 1   10
  Субоўна ўдава 1   10
  Галузёва ўдава 1   10
  Андрэй швагер Тутноўскіх 1   15
  Сільвестар Жулкоўскі 1   15
  Пётр Субота 1   10
  Томаш Здановіч 1   10
  Капелёва з броварам 1   15
  Мікалай Вробельскі 1   10
  Антон Каваль 1   10
  Маліноўска 1   10
  Пятрова Жукава 1   10
  Агароды мейскія да царквы Святога Спаса прэнты злотыя Грошы
  Міхал Стжалкоўскі 45 1 15
  Казімір Зубель 45 1 15
  Павел Галас 35 1 5
  Казімір Стжалкоўскі 35 1 5
  Балтромей Лявончук 35 1 5
  Мацей Гайко 35 1 5
  Юрка Ажурак 25   25
  Ян ражанец 35 1 5
  Сымон Зубель 25   25
  Казімір Худзік 30 1  
  Ян Ражанец 30 1  
  Ян Гергун 40 1 10
  Якуб Зубель 50 1 20
  Юрка Лявончук 25   25
  Рудэцкі з агародаў 90 3  
  Казімір Зубель 90 3  
  Агароды тыльныя      
  Сымон Зубель і Якуб Немец 50 1 20
  Лаўрын Казлоўскі 30 1  
  Казімір Худзік 30 1  
  Міхал Кракаліўскі 30 1  
  Ян гургун 30 1  
  Карней 60 2  
  Ян Ражанец 15   15
  Казімір Зубель 30 1  
  Кругельска 20   20
  Васіль Чурак 15   15
  Юрка Лявончук 25   25
  Даўкшына 25   25
  Крушыловіч 15   15
  Балтрамей Лявончук 30 1  
  Якуб Зубель 40 1 10
  Юзаф Віткоўскі 30 1  
  Лаўрын Казлоўскі 30 1  
  Якуб гайлік 30 1  
  Аляксандр і Сымон Бендыковіч 40 1 10
  Пятрова ўдава 20   20
  Казімір Кулік 100 3 10
  Кусіловіч 20   20
  Казімір Вербель 30 1  
  Якуб Галус 30 1  
  Пётр Худзік 10   10
  Мацей Гайко 20   20
  Крушэльска 30 1  
  Павел Галас 40 1 10
  Тэрэса Печыцёва 25   25
  Грышка Туткоўскі 40 1 10
  Здановіч 40 1 10
  Ян Жалткоўскі 20   20
  Акагоды да могілкаў жыдоўскіх      
  Казімір Вербель 15   15
  Андрэй Субота 20   20
  Базылі Стрэпель 20   20
  Урублеўскі 20   20
  Васіль Чурак 25   25
  Курсіловіч 40 1 10
  Юрка Жук 40 1 10
  Скаўроньскі 40 1 10
  Ян Цэмкевіч 60 2  
  Томаш Бжазоўскі 30 1  
  Балтрук 90 3  
  Давід Кулешыньскі 40 1 10
  Казімір Зубель 60 2  
  Марцін Гойлік 90 3  
  Якуб гойлік, міхал і Юрка Зубелёвы 190 6 10
  Казімір Вербель і Андрэй Субота 35 1 5
  Базыль Стрэпель і Урублеўскі 40 1 10
  Васіль Чурак і Крушыловіч 65 2 5
  Юрка Жук з Скавроньскім 80 2 20
  Ян тамкевіч і Томаш Бжазоўскі 90 3  
  Пултарак і Давід Кулішэўскі 130 4 10
  Казімір Зубель і Мацей Голік 90 3  
  Якуб Гойлік і Мацей і Юрка Зубелёвы 190 6 10
  Агароды пры гасцінцу Роскім      
  Марцін Гайлік і Якуб Гайлік 150 5  
  Мікалай Ражанец і Скаўроньскі 80 2 20
  Данішэўскі і Ян Тамкевіч 80 2 20
  Петрулевічова 41 1 15
  Пётр Худзік і Мацей Балдыка 50 1 15
  Ян бенедыка і Пётр Худзік 66 2 6
  Павел Галас сянажаць 95 3 5
  Агульная сума чыншаў з пляцаў і агародаў   161 5
  Валокі мейскія валокі злотыя Грошы
  Казімір Зубель ½ 1/4 1 26 ½
  Казімір Вербель ¼ 1/8   27
  Юрка Жук, Ян Жалткоўскі ½ 1/4 1 26
  Лаўрын Мацюкевіч і Ян Галоўскі ½ 1/8 1 16
  Панове Яскулдове 2 5  
  Аляксей Копель і Шаўцова ўдава 1/2 1 8 ½
  Мікола Трусіла і Ян Ражанец ½ 1/4 1 26 ½
  Ян булдыка і Марцін Гойлік 1/2 1  
  Юрка Загутка ¼ 1/8   27
  Марцін Трусіла ¼ 1/8   27
  Сымон Пласкач і Томаш Жэчка ½ 1/4 1 26 ½
  Тахжа паноў Яскулдаў 2 5  
  Андрэй зяць Тутноўскіх і Сымон Зубель 1/2 1 8
  Андрэй Лявончук і Лаўрын Мацелевіч ½ 1/4 1 26 ½
  Пётр Субота і Гулюў ½ ¼ 1/8 2 4 ½
  Тываш і Міколай Карней 2 1 8
  Мікола Доўкша і Лявончук ½ 1/8 1 16
  Якуб Гойлік і Томаш Трусіла 1/2 1 8
  Казімір Худзік і Мікалай Млынар ½ 1/8 1 16
  Скаўроньскі і Ян кулак ½ 1/8 1 16
  Жукова ўдава і Пятрова Немцова ½ 1/8 1 17
  Раманчукова і Эліяш калодка 1/2 1 8
  Павел Галас 1/2 1 8
  Андрэй Лявончук 1/2 1 8
  Міхал Грышка 1/2 1 8
  Сыльвестар Тутноўскі І Марцін Чурак ½ 1/4 1 26 ½
  Ян Тамкевіч ½ 1/4 1 26 ½
  Марцін Лявончук і Крушэльска 1 1/4 3 4
  Качан і Казімірава ўдава 1/2 1 8
  Лявон Голуб і і Себасц’ян 1/2 1 8
  Мікалай Ражанец 1/8   9 ½
  Лаўрын Казлоўскі і Тамаш ½ 1/4 1 27
  Андрэй Лявончук і Казімір ½ 1/8 1 6
  Андрэй Даўкшта і Казімір Цырын ½ 1/3 2 2 ½
  Андрэй Сенкевіч і Францішак Трусіла ½ 1/4 1 27
  Казімір Рыпыца і Аляксандр ½ 1/4 1 27
  Здановіч Крусіловіч ½ 1/4 1 27
  Балтрамей Немец і Антон ½ 1/6 1 20 ½
  Ян Тамкевіч і тутноўскі ½ 1/4 1 27
  Данішэўскі і Матыс 1/2 1 8
  Пётр Субота і Лухнінова 1/2 1 8
  ЯЯЯн кулак і Мушэўскі 1/2 1 8
  Мікалай Курдзюк і Кракалінскі ½ 1/4 1 27
  Філіп Дутка і Пётр ½ 1/4 1 27
  Кандрат Лупазка і Жук ¼ 1/3   14
  Юрка Лявончук 1/3   25
  Валока Рыбачка вольная      
  Сечкоўскі і Лаўрын Казлоўскі ½ 1/4 1 27
  Вайтоўская валока вольная      
  Скібіцкі і Гайко 1 2 15
  Ян Лойка і Аскуба 1/2 1 8
  Стэфан Шэпель і Лявончук 1/2 1 8
  Сымон Кравец і Андрэй Кулак 1 2 15
  Ян Ражанец і Цесны 1 2 15
  Ян Тамкевіч і Міхал з юрыздыкі 1/6 1 20
  Казімір Голік і Малішэўскі ½ 1/3 2 2 ½
  Сыльвестар і Пятрова Немцова ½ ¼ 1 27
  Станіслаў Сячкоўскі і Гаркун 1/2 1 8
  Андрэй Тамкевіч і Лявончук ½ 1/4 1 27
  Мікалай Карней і Дубінка ½ 1/8 1 17
  Станіслаў Садыка і Чурак ½ 1/4 1 27
  Ян Царык і Ян Вербель 1/2 1 8
  Маціяш і Юры Жукі 1/2 1 8
  Урублеўскі і Калішэўскі 1/2 1 8
  Семка Валовіч і Маслоўскі 1/4   19
  Ян Субота і Юрка Чурак 1/2 1 8
  Сямён Гулон з плябанскіх 1/2 1 8
  Матысь і Стаська Аўтушык 1 1/4 2 16
  Якуб Кіслы і Матыш ½ 1/4 1 27
  Казімір Стшалкоўскі і Балтрамей Маляр ½ 1/4 1 27
  Мікалай Курдзюк і Якуб Крупа 1/4   19
  Лойка 1 2 16
  Валокі ва ўрочышчы за могілкамі      
  Міхал Шашкоўскі і Скаўроньскі ½ 1/4 1 17
  Мацей Гайко і Маціяш 1/2 1 8
  Якуб Матыш і Мазур Томаш 1/2 1 8
  Ян ламейка і Томаш Балтрамей ½ 1/4 1 26 ½
  Палежак і Казімір Зубель 1/8 1/4   28 ½
  Якуб Гайлік і Скаўроньскі 1/4   19
  Андрэй Субота і Вробель ½ 1/4 1 26 ½
  Павел Галас і Кандрат Пшыгоцкі 1 1/2 3 22 ½
  Якуб Зубель ½ 1/4 1 26 ½
  Юрка Галас 1/2 1 7 ½
  Сын Мармоля і Юрка Зубель 1/2 1 7 ½
  Агулам чыншу з валок мейскіх   144 7 ½

   

  Выявіў, апрацаваў, пераклаў спольскай мовы Генадзь Семянчук

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Инвентарь костела в Репле

  // Ваш отзыв »

  Акт інвентара касцёла ў Рэплі (НГАБ, ф.1752, ап.1, ад.з. 12. Арк.628-629 ад.)

  Інвентар апісанне палажэння касцёла Рэплянскага св. Анны, плебаніі з яе прыналежнасцямі, іаксама ўсяго, што да той плебаніі належыць ад маёнтку Рэпля: вольны пляц размешчаны ў Рэпле, сёла Мацькаўцы і Шылаўляны з падданымі, якія там пражываюць дадзены пры лісце вячыстага фундушу ад мяне Матэўша і Габрыэля Сцыпіёнаў Кампаў падкаморычаў Гродзенскіх ксяндзу Матэўшу Земброўскаму плябану Рэплянскаму і на потым  будучым сукцэсарам яго ў годзе цяперашнім 1632 месяца верасня 15 дня, з пячаткамі і подпісамі рук нашых, таксама пячаткамі і подпісамі іх мосьцяў паноў сяброў ад нас вустна ўпрошаных і генерала павету Гродзенскага пана Шчэснага Эйсманта.

   

  Найперш грунты пад касцёлам і плебаніяй з яе прыляглосцямі ў квадрат ад ворнага поля проста ідучы ж ад двара да касцёла Рэплянскага з абодвух бакоў той дарогі, па левай ад школы да дарогі ідучай з Малафіцёўцаў да карчмы Рэплянскай, а па правай мінаючы з тылу школу і плебанію, яка граніца праз айца нашага ёсць закладзеная і адзначаная, ідучы таксама сцяною адшколы да дарогі Малафіціёўскай на права грунт да плебаніі належыць. Падашоўшы той дарогай Малафіціёўскай пад карчму і мінаючы карчму па лева ад дарогі ідучай да Мсцібава па права пашырэнне таго квадрата з зараслямі з хросту бярэзняку і з гаям бярозавым вакол могільніка ад гасцінца Мсцібаўскага да плебаніі налешыць. Чацвёрты бок квадрата ад гаю Грабавага з таго гасцінца Мсцібаўскага бяручы ў права вакол плябаніі, як пятля, сутыкаецца з той граніцай, якая ад школы ідзе адзяляючы ад грунта дворнага. Па ўсяму відавочна межамі адзначана. Падданыя да той плебаніі:

  Вёска Мацькаўцы з дворнай пашняй 15 валок – Урбан Бармутовіч – палова валокі; Станіслаў Шалпакевіч – палова валокі; па Марціне Княжыцу ў пуне – палова валокі; па Марціне Бармутычу ў пуне – палова валокі; сыны яго Ігнат і Стэфан на Кручку Бармутычу ў пуне – чвэрць валокі; сын яго Станіслаў Раман Гасюкевіч з сынам Пятром – чвэрць валокі; па Печыку Венцковічу Ян Шалпакевіч – палова валокі; Станіслаў Паўботэк з сынам Стэфанам – палова валокі; Сеўлюк Бчы… з сынам Яхімам – адна валока; па Станіславе Паўловічу сыны Станіслаў і Якуб з сынамі трыма Стэфанам, марцінам м Мацвеям – палова валокі; Марцін Адамовіч з сынамі Лукашам і Сымонам – палова валокі; па Андрэю Венцковічу, сыне яго Мікалаю Юргель Шалпукевіч з сынам Вацехам і пасербам Андрэем Валенцінавічам айчымам Мошкаўскім – чвэрць валокі; Раман Гасюкевіч – чвэрць валокі; Мікалай Адамавіч Венцковіч – палова валокі; па Эліяшу Шэльпаху сыны Стэфан, Тётр, Марцін, Якуб Шэльпукове – палова валокі; па Марціну Нармутовічу Яська Шальпуковіч з сынамі Барталамеем, Сцяпанам – чвэрць валокі і па Кручку Бармуце ў пуне – чвэрць валокі; Пётр Бармутовіч з братамі Томашам і Стэфанам, сыноў Пятра трох Юры, Марцін і Мацей – палова валокі, усе тыя на чыншу – палова валокі; па Паўле Бармутычу сыноў трох Андрэй, Бальцар і Станіслаў Паўловічы Бармутычы – палова валокі; Паўлюк Адаменя – чвэрць валокі; у пашне – чвэрць валокі; Янук Радзевіч – палова валокі.

  Вёска Шылаўляны валокі 2:

  Стэфан Сурмачэня з сынам Крыштафам – палова валокі; па Андрэю Сурмаценячы ў пашні – палова валокі; па Станіславе Мікалаевічу ў пашні – палова валокі; у …. ад даўна –палова валокі.

  Павіннасць тых падданых як воля ксяндза Земброўскага і сукцэсараў яго, як будзе ім наказваць, а з граніцай абходытыхвёсак у данным палажэнню зняходзіцца; а які кольвек падданы праз сціласць мінулых гадоў разышліся, тых вольна айцу Земброўскаму і сукцэсарам яго ўрады праўныя даходзіць.

  Пісаны ў Рэпле. Року і месяцу і дня вышэй пісаных

   

  Пераклалі з польскага і падрыхтавалі да друку Герман Брэгер і Генадзь Семянчук.

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Инвентарь Петухово (Изабелин)

  // Ваш отзыв »

  Archiwóm Panstwowe w Krakowie. Odział I.

  Archiwóm Młynowskiego Chodkiewiczów 1099

  Інвентар апісання маёнтка названага Петухова і фальваркаў дзвух, адзі ад пана Зыгмунта Пукшты набыты, названы Петухова, а другі названы Лапеніца; будынкі як у самым двары, так і ў фальварках;; таксама апісанне мяшчан у мястэчку Крыштафове пражываючых, баяр і іншых падданых, якія належаць да Петухова з фальваркамі і вёскамі Жорнаўка, Драгічаны, Раманаўка, Пасучычы, Халілейкі, Кабылякі, Рупейкі, Халстова, Нізяны. За апошняй воляй, згодна тэстаменту пан Крыштофа Монівіда на Драгастаях маршалка ВКЛ, старасты Ваўкавыскага; а пан Мікалай Трызна падкаморы Слонімскі на сябе ўзяў, мною Станіславам Катовічам генералам павету Слонімскага спісаны ў 1615 г. верасня 5 дня. (Другая копія дадзенага інвентара датуецца 1616 г. Яна больш поўная, утрымлівае значную колькасць інфармацыі).

  Арк. 15-19 (77-82)  Мястэчка Крыштафова,

  Да таго маёнтку Петухова належыць.

  Домы на рынку. У тым мястэчку дом гасцінны заезны з дрэва збудаваны з верху драніцамі пакрыты ў якім жыд Вольф Марковіч арэндатар пражывае. Унутранае забудаванне ў тым доме. Едучы з Ружанаў з уваходу ў той дом брама вялікая з тарціц на бегунах зробленая. Увайшоўшы ў сені па левую руку ізба белая, да яе дзверы на завесах. Утой ізбе печка з кафлі белай зробленая, пры печцы комін. Вокнаў з блонамі зробленымі ў дрэва тры; вакніцы на завясах тры; лавак пры сценках тры; стол, лаўка адна. З гэтай ізбы камора, да яе дзверы на бегунах з зашчэпкай, у ёй вокна два, у іх блонь зробленых у дрэва две; з гэтай каморы святліца, да яе дзверы на бегунах, у дзвярах зашчэпка. У гэтай святліцы вокнаў два, у іх болнь шкляных (арк.16 (78)) зробленых у дрэва дзве; печка з кафлі белых пры ёй камінак мураваны. З гэтай святліцы дзверы да стайні на завесах жалезных, у дзвярах зашчэпка. У канцы гэтай карчмы другая брама з тарціц зробленая на бегунах. Каля гэтай брамы ізба белая, да яе дзверы на завесах. У гэтай ізбе вокнаў у дрэва зробленых шкляных тры, лаў пры сценах тры, печ з кафлі белых зроблены, пры печы комін мураваны. Вышаўшы з гэтага дому на падворак адрына з дрэва зробленая, саломаю пакрытая, да яе дзверы на бегунах. Там жа на падворку хлеў для быдла саломаю крыты.

  Да таго ж джома гасціннага. Бровар над ставам быў збудаваны, які зараз у дрэнным стане, апаўшы, толькі з неабходнасці ў ім мяшчане піва вараць, бо нідзе больш бровара няма. Патрэбны новы. У тым бровары для варэння піва: кацёл добры велькі адзін ( у 1616) (кацёл той злы спалены – 1615), чоп адзін, кваснік адзін, іншых начынняў броварных няма.

  Арк.16 (79) Пляцы, домы, валокі і моргі мястэчка Крыштафова чылі Петухова.

   

  коні Валы Уладальнік дамы пляцы валокі моргі
      Першы бок рынку        
      Дом дворны гасціны, як вышэй памінёны, які ўжывае арэндатар Вольф Марковіч жыд   Пляцы 2 вольныя 1 вольная 4 вольныя
  1 2 Саўка Новік сын у яго Максім, пры нім зяць Сямён дом Пляцы 2 ½ 2
  1 1 Міхалка Галовы сыноў 2 Яська і Ян дом Пляцы 2 1 ½ 4
  2 Якуб Ерш, сыноў 3 Стэфан, Мацей, Яськав дом Пляцы 2 ½ 2
  Амельян Харітановіч, сыноў 2 Хілімон і Лук’ян дом Пляцы 2   2
      Другі бок рынку        
  1 4 Марцін Шаркі дом Пляцы 3 ½ 2
  1 2 Мікалай Эйсымонт леснічы на лесніцтво дом Пляц 1 1 4
  Той самы на чыншу Пляцы 2    
  2 Міхно Рупейчэня сын у яго Яська дом Пляц 1 ½ 2
  1 2 Юзэф Эйсімонт, сыноў 2 Яська і Ян дом Пляц 1 1 4
      Трэці бок рынку        
  1 Васька Пекар, сыны Марцін, томаш і Яська дом Пляцы 3 вольныя 1 вольная, за лістом ЯМ 4 вольныя за лістам ЯМ
  Матыс Цінковіч дом Пляц 1 ¼ 2
  1 Юры Эйсімонт, сыны Пётр, Адам, Ян дом Пляц 1 вольны 1 вольная за лістом ЯМ 3 вольныя за лістам ЯМ
  Юры Новік, сын Станіслаў дом Пляца ½    
  1 2 Грышка Васілёвіч, мае сыноў 5 Яська, Даніла, Грыгоры, Іван і Карась дом Пляца ½ ½ 3
      Чацвёрты бок рынку        
  1 У доме дворнымпражывае Маісей дом Пляца ½    
  1 Марцін Глухі дом Пляца ½    
  1 1 Войцех Ганчар Дом Пляц 1   2
  Яраш Катляр, сыны Іван, Мікалай, Яська дом Пляц 1 ½ 2
  1 Лукаш Ліхабыт, сыны 2 Яська і Юры дом Пляцы 3   2
      Вуліца Нова Ваўкавыская з рынку па левай        
  Ян Мейштун, сыноў 5 Мікалай, Яська, Крыштоф, Стас і Войцех дом Пляцы 2    
  1 Лаўрын Дзікі, пры нім пасынак Хвёдар дом Пляцы 2 ½ 2
  1 2 Борка, сыноў 3 Лаўрын, Мікалай, і Яська дом Пляцы 2 ½ 2
  Лукаш Цынковіч сын Якуб дом Пляцы 2 ½ 2
  Яська Кошчей, сыны Крыштоф і Юры Дом Пляцы 2   2
  2 Якім Канановіч, сын Трахім дом Пляцы 2 ½  
  Петрук Говар,, сыны Жданок і Іван дом Пляцы 2 ½ 2
  Якуб Чалей, сын Ждан дом Пляцы 2 ½ 2
  1 Амельян Беднар, сыны Грыгор і Янка дом Пляцы 4    
      Другі бок той вуліцы з рыпку па правай        
  2 Енджэй Шмойла, сын Карп дом Пляц 1 ½ 2
  1 Улас Каваль Ананка дом Пляц 1 ½  
  1 Сцяпан Дзікі Дом Пляц 1    
  2 Аляксей Дзікі сыны Яська, Азарка і Юры дом Пляцы 3    
  Янка Чапнік, сын Войтэк дом Пляц 1    
  1 2 Грыгор Шчэціна дом Пляц 1 ½ 2
  1 Пётр Зогала, сыны Шымон, Міколай і Ясько дом Пляц 1 ½ 2
  Амброзі Угольніковіч дом Пляц 1 ¼  
  Ясько Рэзнік, сыноў 2 Яська і Павел дом Пляц 1 ½  
      Вуліца Старая да Ваўкавыску з рынку па левай        
  Іван Анішчэня дом Пляцы 3   2
  4 Стас Очкас сын Юры дом Пляц 1 ½ 2
  2 Войцех Лішчык, пры нім пасерб Міхна дом Пляц 1 ½ 2
  2 Іван Вайтовіч у яго сын Стаська дом Пляц 1 ½ 3
  Андрэй Дырда дом Пляцы 3   2
  2 Андрэй Кравец, сыны 2 Мацей і Пятрук дом Пляц 1 ½ 2
  2 Паўлюк Хоміч, сыны 2 Адам і Міколай дом Пляц 1 ½ 2
  1 Ян Ананка, у яго сын Мікалай, пры нім жыве Сухоцкі Яська дом Пляц 1 ½ 2
  Мацей Аношка у яго сын Яська дом Пляцы 2 ½ 2
  2 Міхалка Ткачэня дом Пляцы 2 ½ 2
  2 Трахім Вайтовіч, сыны Якаў, Раман, Іван дом Пляцы 2 ½ 2
      Другі бок той вуліцы з рынку па правай        
  1 Мікалай Кушнер сыны 2 Андрэй, Аляксей дом Пляц 1 ½ 2
  Хвёдар Ганчар, сыны 2 Марцін і Крыштаф дом Пляцы 2    
  1 Ян Березка сыны Андрэй,Шымон і Войцех Дом Пляц 1 ½ 2
  2 Пархвен Шчэціна, сын адзін Раман дом Пляц 1 ½ 2
  2 Цімох Дудка, сын Мікалай дом Пляца ½ ½ 2
  Марцін Кравец, сын Габрыель дом Пляца ½ ½ 2
  2 Міхалка Хоміч, сыны Наум, Захарка і Ільяш дом Пляц 1   2
  2 Ян Якаўтовіч, сын Грышка дом Пляц 1 ½ 2
  2 Ждан Падрэз, сыны 2 Стас і Міхалка дом Пляц 1 ½ 2
  1 Лаўрын Кухар, сын сямён Дом Пляц 1   2
  4 Хвёдар Рума, сын Бартош дом Пляц 1 ½ 2
  2 Сцяпан Нецецкі, сыны 2 Якуб і Барташ дом Пляц 1 ½ 2
  1 2 Павел Багдановіч войт, ма сыноў 2 Гжэська і Якуба, на вайтоўства дом Пляцы 2 вольныя 1 вольна на вайтоўства; на пласе ½ 4 вольныя
  1 4 Пятраш Харытановіч, сыны Енджэй і Юры дом Пляц 1 ½ 2
  2 Павел Урбановіч, сыны Станіслаў і Енджэй Дом Пляцы 2 ½ 2
      Вуліца Слонімская з рынку палевай        
  Захары Пятровіч, пры нім брат Мацей дом Пляцы 3   2
  2 Марцін Грунт, сыны 2 Юзаф і Міхалка, пры нім жа браці 3 Яська, Якуб і Міська дом Пляц 1 ½ 2
  Шчасны Бакач, у яго сын Юры дом Пляцы 3 ½ 3
  2 Даніла Ткач, сыны 4 Паўлюк, Андрэй, Васька і Стаська дом Пляцы 3, адзін вольны 1 вольная 4 вольныя
  Міхал Лемпіцкі бакалаўр дом Пляцы 3    
  1 4 Хвёдар Шэвель, у яго сын Сямён, пры нім зяць Ждан, мае сына Максіма дом Пляцы 2   3
      Другі бок той вуліцы з рынку па правай        
  2 Іван Новадворац дом Пляц 1 ½ 3
  Янка Валавік, сыны 2 Крыштоф і Ждан дом Пляцы 2    
      Вуліца Лыскаўская з рынку па левай        
  Стас Столяр, сыноў 2 Шымон і Мікалай дом Пляц 1    
      Другі бок той вуліцы з рынку па правай        
  1 2 Аляксей Бакач каваль мае сыны 2 Амброзі і Павел, пры ім зяць Васіль дом Пляцы 4 ½ 3
  На шпіталь дом Пляцы 2 вольныя    
  Сцяпан Комза кравец дом Пляцы 2    
  На выган мясту Пляцы 2    

   

   

  Сума тых усіх пляцаў.  Як рынкавых так і вулічных 125. З іх на выган мясту здаўна наданых пляцаў 2; на жыда арэндатара ад платы вольныя пляцы 2; на войта мейскага пляцы 2; на ляснічага які гаёў пільнуе пляц 1; на Юрыя Эйсімонта залістом вольны пляц 1; на Ваську Пекара за лістем вольных пляцаў 3; на Данілу Ткача пляц 1; на падвоскага пляц 1; на шпіталь Петухоўскі пляцы 2; Тых усіх ад платы вольных пляцаў 15. З астаўшыхся пляцаў 110 плацяць з кожнага чыншу злотых ½ чылі коп 2/12.

  Каней у тым мястэчку 21, а валоў сох 43

   

  У тым мястэчку усіх валок 30. З тых на арэндатару жыдзе вольная валока 1; на ляснічага, які гаі пільнуе валока 1; на войта мейскага валока 1; на Юрыя Эйсмінта за лістам яго мосьці валока 1; на Даніла Ткача, калі каторага году робіць на двары вольная валока 1; З астатку валок 24 плацяць мяшчане чыншу з каждай валокі па копе 1.

   

  У тым мястэчку усіх польных моргаў 138, з іх на арэндатара жыда вольных моргаў 4; на леснічага, які за гаямі пільнуе вольных моргаў 4; на войта мейскага моргаў 4; на Юрыя Эйсімонта за лістам ЯМ моргаў 3; на Данілу Ткача моргаў 4; З астатку моргаў 115 плацяць з кожнага моргу чыншу па злю 3 чылі коп 5/45

   

  Арэнда Петухоўска, зякой паводлі ліста плаціць жыд Волф Марковіч з мястэчка Петухова і з млынаў на кажды год па 70 коп.

  Сума усіх даходаў грашовых з мястэчка Петухова (Крыштафова):

  З дамоў і пляцаў чыншу коп 2/12

  З валок мейскіх 24 па капе  коп 24

  З моргаў польных коп 5/45

  Арэнда за гарэлку і млыны коп 70

  Сумма 101/57

   

  Арк.24-25 (88-89) Павіннасці тых мяшчан Пятухоўскіх (Крыштафоўскіх)

  Мешчанін, якія трымае валоку павінен з валокі сваёй на кажды год да двара Пятухоўскага

  Арк.25(90). Пры тым мястэчку касцёл евангеліцкі.

  З прыходу, каля касцёла дылаванем апаркованы, з дрэва збудаваны,

  гонтамі пакрыты. Замест ісці ўнутр без патрэбы пшыохендзоны. Гэты касцёл таксама і апартаменты да яго належачыя ў дазоже і в завядываню мае прадеканум ксёндз Габрыель Газлерус казнадзея ў тым зборы ад нябожчыка светлай памяці яго мосьці пана маршалка (Кшыштафа Монівід Драгастайскага), як гатовым юргелестем, так і ўсялякімі легомінамі, паводле ліста яго мосьці як заўсёды ад двара Петухоўскага даходзіць мусяць быць задбаны.

  Апартамента касцельная. Келіз срэбраны пазалочаны з пацінай – адзін.

  Коневердка срэбная звонку пазалочаная – адна.

  Медніца мозянджова для хрсту дзяцей – адна.

  Абрус і пярынка з чырвонным вышыванне з карункамі і ліштвамі.

  Сукно для прыкрыцця столу ў доле франдзкамі асадзоне.

  Керу чырвонага для …. локці тры.

  Кніга каментар на Новы Тэстамэнт Бенедыкта Ерыціюша

  Кніга Берхарда тесторе Еклезіаста

  Скрыня драўляная на чырвона пафарбаваная, жалезам акаваная, з замком для хавання тых рэчаў.

  Пры тым жа касцёле Званіца, на ёй звонаў два. Адзін велькі, а другі меншы.

  Пры тым жа касцёле. Школа для навукі дзетак, з дрэва збудавана, зверху драніцамі пакрыта. Уваходзячы ў сені дзверы на бегунах, у сенях комін з гліны зроблены, з тых жа сяней па правай руцэ ізба белая, да яе дзверы на бегунах. У ізбе печка з кафлі простых зроблены, пры печцы камінак з гліны зроблены. Лавак дзве, вокнаў тры з блонямі шклянымі ў дрэва зробленых і патлучоных тры, акеніца адна на завесах, адзве на бегунах. Гету школу мае ў сваім кіраванні Міхал Лемпіцкі, бакалаўр, за лістам пана яго мосьці Маршалка нябожчыка, гэты бакалаўр як гатовым юргелетэм, так і ўсялякімі легумінамі паводле лісту з двара Петухова мусяць даходзіць, павінен быць дагледжаны.

  Арк.26-28 (91-93). Плебанія Пятухоўская, якую на той час трымае ксёнз Габрыель Газлерус.

  Забудова той плебаніі. Прыходзячы ад мястэчка да плябаніі брама з дошак, а пры ніх калітка, зробленыя драніцамі пакрытыя. Увайшоўшы на падворак насупраць брамы дом пры зямлі з дрэва збудаваны, зверху гонтамі пакрыты.

  Воласць Двара Петухоўскага

  Л.28-30 (94-95) Вёска Жорнаўка

  коні валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
  2 Мацей Каленік пры нім брат Савон 1/2 ½
  1 1 Мікалай і Андрэй Сцепановічы, у Мікалая сын Ждан 1/2 ½
  1 2 Якуб і Ждан Цівановічы 1/2  
  1 2 Ждан Вялічка, сыны 4 Каспар, Стэфан, Томко і Сямён 1 1
  1 Каспар Харузі 1/2  
  Марцін Шаркі з мястэчка   ½
  1 Маісей Ількевіч, сыны 3 Дзяніс, Пётр, Максім 1/2  
  1 2 Іван Ількевіч 1/2  
  1 2 Андрэй Шэмятовіч, ма сына Сцефана 1/2  
  Сямён Шэмятовіч 1/2  
  1 2 Аляксей Борздевіч, сыны 2 Мікалай і Станіслаў 1/2  
  2 Ганна Палубіна, сыны 3 Пётр, Грышка і Яська 1/2  
  1 4 Клімуці Цівун дворны, мае сыны 4 Мікіта, Ільяш, міколай, самойла. Пры ім брат Васіль, ў яго сыны 2 Хвёдар і Міхайла. На цівунства 1 вольная  
  1 2 Сямён Мазкевіч, сыны 2 Іван і Енджэй 1/2  
  1 Дзяніс Лучычыч у яго сын Марка 1/2  
  1 Сідар Хведзіўковіч у яго сын Трахім 1/2  
  1 2 Федзюк Дзеречыч сыны 2 Еджэй і Клімуці 1/2  
  1 2 Сідар Цішукевіч пры нім пасерб Якуб 1  
  2 Ждан і Андрэй Павлючэнята 1/2  
  1 2 Петрок і Стас Пракаповічы 1/2  
  1 Сцяпан Барсук цагляр, сыны 3 Ждан, Томко і Мірон 1 вольная  
  Мацей Мурашка, у яго сын Шчэсны 1/2  
  2 Янка Сцепановіч у яго сын Ільяш 1/4  
  Мацей Сцепановіч у яго сын Сямён 1/2  
  1 Ясюкова Вознічына, сыны 2 Мікалай і Ждан 1/2  
  1 2 Балтромей Марцеёвіч войт, пры ім зяць Іван 1 вольная  
  2 4 Сямён Неразмяновіч, пры нім брата яго сыны 3 Мацей, грышка і Шчасны 1 1
  1 2 Саўка Санёвіч, сыны 3 Андрэй, гапон і Яська 1/2 ½
  2 Сямён Панёвіч, у яго сын Барталамей, а брата сын Сцяпан 1/2 ½
      На карчме Жорнаўскай, якую жыд арэндатар трымае 1 вольная  

   

  У тым сяле валок 22, з тых на карчму вольная валока 1; на войта валока 1; на цівуна валока 1; на цэгляра валокі ½; На чыншу валок 4 ½. З іх плацяць чыншу па копе адной. З астатку валок цяглых 14 плацяць чыншу з каждай валокі па грошаў літоўскіх 30; да якога дзякла жыта па бочцы 1; аўса па бочцы 1; кур па 2. Гусей а ні яек не даюць.

  Пры тым сяле сяножаць на вазоў 12. Та здаўна да усякаму з сяла прыдатна, адплаты вольна.

  Сума з той вёскі чыншаў коп 11/30, жыта бочак 14, аўса бочак 14, курэй 28. Каней ў той вёсцы 15, а валоў Сох 23 ½

   

  Л.30-32 (96-98) Вёска Дарагічаны

  коні Валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
  1 2 Адам Семяновіч каваль у яго сын Шчасны, пры нім жа брат Іван на кавальства 1 вольная ½
    2 Ждан Хоміч, сыноў 3 Васіль, валеры і Даніла 1/2  
  2 4 Сцяпан Гардзеёвіч пры  ім браты 2 Іван а Грыцька 1 1
    2 Іван Супрановіч 1/2  
  1 4 Лукіян Ёўсеёвіч, прынім брат Васіль 1/2 1
  2 4 Даніла а Марцін Рамановічы і Марціна сын Іван 1 1
    1 Іван Андрэевіч, сыны 2 Дзям’ян і Архім 1/2 ½
    1 Марцін Песік 1/2 ½
  1 2 Мацвей Лісіца, сыны 2 Фёдар а Міхалка 1/2  
      Фёдар Лісіца, сыны 2 Ждан а Алізар ½  
    2 Ждан Амсімовіч 1/2  
    2 Сцяпан Канюховіч, сыны 2 Алізар а Гардзей 1/2  
  2 4 Барыс Шарыловіч сын Сямён, пры нім жа брат Андрэй і братаніч Грышка 1 1
  1 2 Марцін Купрашэвіч, сыны 2 Гаўрыла а Алізар, пры нім жа зяць Фёдар 1/2 ½
    1 Максім Катырка 1/2 ½
  1 4 Акула Багушэвіч, сыны 2 Лаўрын а Сцяпан 1/2 ½
  1 4 Андрэй Багушэвіч, сыны 2 Сцяпан а Грыгор, пры нім жа брат Даніла 1/2 ½
    1 Зосін Петраневіч 1/2 ½
      Мікіта Ешлашэвіч, у яго сын Іліяш 1/2 ½
    2 Баріс Санцовіч, сыны 3 Іван, Сідар, мірон 1/2 ½
  1 2 Іван Санцовіч, сыны 2 абодваЯкімы 1/2 ½
  1 2 МацейЛушчыковіч, у яго сын Дзем’ян, пры нім зяць Астапка, сыны Андрэй, Іван Стэфан 1/2  
  1 2 Сямён лушчыковіч, сыны 3 Азарі, Стэфан а Паўлік, пры ім зяць Паўлік сын Матфей ½  
  1 2 Супру Ціўковіч, зяць Іван, у яго сын Фёдар ½  
    1 Бакун Ціўковіч, сыны 2 Якаў а Іван ½ вольная  
  1 1 Блажэй Макурэвіч, сыны 2 Барташ а Шымон 1/2  
  1 2 Марцін Макуревіч, сыны 3 Стас, Якуб а Пётр 1/2  
  1 2 Міхалка Арэшка, сыны 2 Шчасны а Юрка 1/2 ½
  1 2 Шымка Макуревіч, сыны 2 Грышка а Матыс 1/2 ½
    2 Мацей Яновіч, сыны 2 Пётр а Міхалка 1/2 ½
  1 2 Шчасны, Пятрук а Ждан Лаўрыновічы 1/2 ½
      Клімуць Цівун дворны ў Жорнаве жыве   ½
  1 2 Барыс Казейка, сыны 2 Васіль а Савасц’ян 1/2  
    1 Хілімон Нерахманавіч   1
  1   Цімох Купкашэвіч, сыны 2 Хвёдар а Міхалка, у Хвёдара сын Гаўрыла 1  
  1 1 Андрэй Жамойцін (Жмудзін), сын Стасюк, у таго Стасюка сыны 2 Грышка а Юрка ½  
    2 Якуб Анісімовіч, у яго сын Адам 1/2  
  1 2 Цімох а Шчасны Паўлюковічы 1/2 1/2

   

  У тым сяле валок 34, з тых на каваля вольная валока 1, на стоража якія гаі пільнуе валокі ½; на чыншу валок 13 ½, з іх плацяць чыншу па копе 1. З асўшыхся валок цяглых 19 плацяць чыншу па 30 грошаў. Да таго дзякла жыта па бочцы 1, аўсу па бочцы 1, кур па 2; гусей і яек не даюць. Павіннасць работы ніжэй названа.

  Сумма з той вёскі чыншу коп 23, жыта бочак 19, аўсу бочак 19, курэй 38.

  А ў той вёсцы каней 25, а валоў сох 36.

   

  Л.32-35 (98-101) Вёска Раманава

  коні валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
  2 Мелешка Рамановіч, мае зяця Харытона 1/2 ½
  2 4 Матфей Рмановіч, ма сыны 3 Аляксей, Хвёдар а Андрэя, пры нім уніка 2 Пракоп а Міхал 1 2
    2 Паўлюк Балтрамеёвіч, сыны 2 Паўлюк і Янка 1/2 ½
  1 2 Блажэй Ждановіч, у яго сын Іван, пасынак Мацей 1/2 1
  2 4 Турэйка Баярын на службе лістоўнай, у яго сын Адам 2 ½ вольныя  
  1 2 Азары Беднарж на беднарства, сыноў уяго 2 Андрэй а Сямён ½ вольныя ½ вольныя
    2 Іван а Пракоп Петраневічы 1/2 ½
    1 Мікалай Харужы Ткач, у яго сын Якуб 1 вольная  
    1 Фёдар Дзябелы, у яго сын Іван 1/2 ½
  2 4 Грышка Арцюшка, мае сыны 2 Хвёдар а Шчасны   1
    2 Гаўрылаа Сцяпан Леваневічы 1/2 ½
    1 Зоф’я Галавая ўдава, сыны 2 Юрка а Паўлюк 1/2 ½
    4 Іван Даўбенка, мае сыны 4 Сямён, Міхал, Себасц’ян а Аляксей, у Сямёна сыны 2 Азары а Шчасны, у Міхала сын 1 Янка 1 1
  1 2 Хвёдар Каласоўскі, сыны 3 Шымка, Ждан а Янка, пры нім зяць Войцех 1/2 ½
  1 2 Філіп Каласоўскі, пры нім цэсця яго нябошчыка Грышкі сыны 4 Сцяпан,Ждан, Андрэй, Васіль 1 1
    2 Івашка Каласоўскі у яго сын Цімох 1/2 ½
  1 2 Войцех Гедройць сыны 2 Якуб і Васіль 1/2 ½
  1   Сенька Шэбунка ткая, сыны 4 Хвёдар, Амельян, Міхна а Стаська 1 вольная  
  1 4 Марцін Чарнушка беднар, сыны 4 Яська, Шчасны, Ядам і Юрка, пры зяць Паўлюк мае сыны 1 вольная 1
  2 4 Андрэй Казак, у яго сыны 2 Мікалай а  Адам, зяць Якуб 1 1
    2 Пётр Панялоўскі   1
    2 Сідар Шэвель ткач ў яго сыны 3 Міхал, аляксей і Якім, пры нім зяць Фёдар 1 вольная  
  2 3 Сямён Каласоўскі, пры нім зяць Марцін, у яго сын Адам 1/2 1
    2 Пась Смык ткач, пры нім браты 2 Якуб а Сямён 1 вольная ½
      Сямён Лушчыковіч з Драгічан   ½
      Мацей Лушчыковіч з Драгічан   ½
      Супрон Цынковіч з Драгічан   ½
      Лявон Лісіца з Драгічан   1
      Іван Ілкевіч з Жорнаўкі   ½
      Маісей Ілкевіч з Жорнаўкі   ½
      Андрэй Шэмётовіч а Аляксей Баршчэня   1
      Сцяпан а Ждан Анісімовічы   1
      Ждан Хаменя з Драгічан   ½
      Пётр Пракапеня з Жорнаўкі   ½

   

  У тым сяле валок 40, з тых на службе лістоўнай валокі 2 ½, на беднараў  2 валокі 2, на 4 ткачоў валокі 4. Аднака ж тыя ўльговыя, каторага часу да двара не робяць, тады разам з іншымі цяглымі да двара на работу ходзіць і рабіць павінны. Чыншу а ні дзякла даваць не павінны. На чыншу валок 22, х іх плацяць па копе 1, з астатка валок цяглых 9 ½ плацяць чыншу па 30 грошаў. Да таго дзякла жыта па бочцы, аўсу па бочцы, курэй па 2. Гусей і яек не даюць. Павіннасці работы ніжэй памінёны пры заканчэнні апісання воласьці.

  Сумма з той вёскі чыншу коп 26 гр.45. Жыта бочак 9 ½, аўсу 9 1/2. Курэй 19.

  Каней ў той вёсцы 17, а валоў сох 28.

  Пры тым сяле зямля Баярская названая Алізараўская

  коні валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
      Акула Багушэвіч з Драгічан   1
      Цімох Купрашэвіч Драгічан   1
      Сідар Цішкевіч з Жорнаўкі   1
      Блажэй і Марцін Макуцевічы з Драгічан   1
      Арцюшка Баярын з Раманаўкі   1 ½
      Клімуць цівун дворны з Жорнаўкі   1
      Сямён Маскевіч з Жорнаўкі   ½
      Андрэй Жамойцін з Драгічан   ½
      Федзюк з Жорнаўкі   ½
      Янка Сцепановіч з Жорнаўкі   ½
      Ждан Паўлюковіч з Жорнаўкі   ½
      Адам Каваль з Драгічан   ½
      Блажэй Ждановіч з Раманаўкі   ½

   

  Той зямлі баярскай 10 валок, плацяць з кожнай валокі па 1 копе, разам 10 коп.

   

  С. 35-37 (101-103) Сяло Пашучычы

  коні валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
    Якуб Карскі на лістоўнай службе 1 вольная  
  1 4 Марцін Рупейка таксама на лістоўнай службе 3 вольныя  
    2 Захарка Калосіч, сыны 2 Васіль а Улас 1/2 ½
    1 Фёдар Калосіч у яго сын Яўхім 1/2 ½
    1 Маісей Седзько сыны 2 Грышка а Астапка 1/2 ½
  1   Блажэй Саладоўнік, сыны 3 Акула, Шымка а Іван ½ вольная ½
  1 1 Селіцкі Крывопіша у яго сыны Леўка а Гарасім 1 вольная  
  1 4 Міхалка Сенковіч сыны 2 Гарасім а Лучка 1/2 1
  1 4 Даніла Сенковіч ма сына Андрэя а зяця Юрка 1/2 1
      Мацей Макуцевіч сыны 4 Марцін, Сцяпан, Мікалай і Андрэй 1/2 ½
  1 2 Янушка стары сладоўнік ма сыны 3 Іван, сямён а Яўхім 1/2 ½
  1 2 Сцяпан, Андрэй, Іван, Паўлюк і Аляксей Леваневічы 1//2 1
    2 Лучка Гаврыловіч 1/2 ½
  2 4 Марка Казлінка у яго сыны 2 Стас а Геліяш, пры ім жа браты родныя 5 Томка у яго сын Пётр, Арцей у яго сын Адам, каспар і Міхалка 1 1
  2 4 Мікалай Гойлі сыны 2 Яська і Мацей 1 1
  1 2 Шымка Жамойцін у яго сын Андрэй 1/2 1
  1 2 Іван Чабатар сыны 2 Стэфан а Мікалай 1/2 1 ½
    2 Блажэй Лычык 1/2 ½
    1 Марцін Лычык у яго сын Юрка 1/2 ½
  1 2 Лаўрын ППудкі мае сыны 4 Крыштоф, Акула, Андрэй і Дзям’ян 1/2 ½
      Каспар з Халілейкаў   1

  У тым сяле валок 28, з іх на лістоўнай службе вольных ад платы валок 5; на саладоўніка вольная валока ½. На чыншу валок 13 ½, плацяць з каждай валокі чыншу па копе 1. З астатку валок цяглых 9 плацяць чыншу па гр.30. Да таго дзякла даюць жыта па бочцы 1; аўсу па бочцы 1, курэй па 2. Гусей і яек не даюць. Павіннасці работы памінёна ніжэй.

  Пры тым сяле Засцянкі.

  Засцянак канцом пры дарозе Зельвенскай а бокам адным к валокам Пашучыцкім, адругім бокам да Шэмятоўшчызны …. моргаў 5.

  Другі засцянакпры сцяне ў канцы валок палісадзебных сяла Пасуціч, а другім бокам ляжыць пры сцяне  ад грунтаў Пані Шэметовай. Таго засцянку моргаў 8/19.

  Сума з той вёскі гатовага чыншу коп 18/30, да таго жыта бочак 9, ашсу бочак 9; курэй 18.

  А каней ў той вёсцы 14, а валоў сох 20.

   

  С.37 (с.104-105) Сяло Халілейкі

  коні валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
  2 4 Каспар Гойлі сыны 2 Каспар а Яська 1 1
  2 4 Якуб Ажэлі сыны 2 Ждан а Юры 1 1
  1 2 Грышка Кандрацічэня сын Адам а племяннік Стас 1/2 ½
      Марцін Булыка, прынялі Грышка Кандрацічэня 1/2  
  1 2 Сцяпан Буско у яго сын Якуб, а другі Юры Высошчэня, якога сабе за сына ўзяў 1/2 ½
  1 2 Мікалай (Каспар) Мельнік ½ вольная  
  1 2 Сцяпан Акуліч мае сыны 3 Грыгоыр, Андрэй, дзяніс 1/2 ½

  У тым сяле валок 8, з іх на млынару валокі ½. На чыншу валок 3 ½ з іх плацяць чыншу па копе 1. З астатку цяглых валок 4 чыншу па гр.30. Да таго дзякла жыта па бочцы 1, аўсу па бочцы 1, курэй па 2. Гусей а нія ек не даюць. Павіннасць работы ніжэй пры апошняй вёсцы памінёная будзе.

  Засцянкі гэтага сяла:

  Засцянак першы,які ляжыць канцом адным і бокам пры грунце Ашмянаў, а канцом другім у сцяны і валок сяла паданных Біскупіх, а другім бокам ляжыць пры грунтах Мількевічаў, таго ёсць моргаў 8/2, плацяць копу 1.

  Засцянак другі названы Селішча, каторы ляжыць з усіх бакоў Мількевічаў, вымеранага з сянажацю моргаў 4/20

  Засцянак якога вымерана зямлі ворнай з сянажацю моргаў 4/ 7 1/8.

  Сума платаў з той вёскі чыншу коп 5/30; жыта бочак 4, аўсу бочак 4, курэй 8.

  А каней у той вёсцы 8, а валоў сох 8.

   

  С.38-39 (105-108) Сяло Кабылякі

  коні валы Уладальнікі Валокі цяглыя Валокі чыншавыя
  1 4 Сцяпан Слабкі ма сыны 3 Себасц’ян, Марка а іліяш 1/2 1
    2 Гэтую валоку на год 1616 узяў Ярома Байкоза палавіну на службе, а другая палавіна на чыншу, мае сыны 5 Івана, Васіля, сямёна, Максіма і Яўхіма    
    2 Якавец пісар, у яго сын амельян, а брат пры ім Паўлюк 1/2  
      Той жа пісар трымае пустую зямлю рэз з якой плаціць гр 40    
  3 6 Станіслаў Якшта, які шпіхлер пільнуеу, у яго сын Цімох, брат пры ім Сцяпан ма сыны 2 Бартоламей і Андрэй 1 вольная  
      Тойжа Якшта трымае пустую зямлю разы 2 плаці па гр 40.    
  2 4 Іван Таранцеёвіч слюсар на слюсарства 1 вольная  
  1 2 Шэвель Рыбак мае сына Цімоша на рыбацтва 1 вольная  
      Ігнат Кабыльнік падвойскі, у яго 3 сыны Яська Панас а Стасюк ½ вольная  
  1 2 Саламея Тарантаёва   ½
  1 4 Грыгоры Млынар мае сыны 2 Самойла а Васіль   1
  1 4 Мікалай альбо Мікіта Анцыпеня сыны Андрэй і Іван 1/2  
      Той жа Мікіта трымае пустую землю рэз плаціць гр 40    
      Блажэй Здановіч з Раманавай   ½
    2 Тыя ½ валокі на асядленне прыняў Барыс Байкоза на службе, мае сына аднаго Якава    
      Мелешка з Дарагічан трымае пустую зямлю рэз плаціць гр 40    
      На стадоле Кабыляцкай якую трымае жыд Арэндатар 1 вольная  

   

  Работы тых вёсак з валок цяглых адрабляць маюць такім спосабам: з каждай валокі цяглай кожны тыдзень яко і з чым загадаюць летам па 2 чалавека 4 дні, а пяты дзень калі патрэба з’явіцца за хлебам дворным хадзіць павінны. А зімой маюць служыць па 3 дні з валокі падвое. У падводзе дзе загадаюць ездзіць і страж па калеі паводле даўняга звычаю адпраўляць павінны.

   

  Збор усіх прыходаў грашовых з мястэчка Крыштафова і вёсак да двара Пятухоўскага належачых

  З мястэчка Крыштафова – коп 31/57

  Арэнды з мястэчка і млыноў – коп 70

  З вёскі Жорнаўка – коп 11/30

  З вёскі дарагічаны – коп 23

  З вёскі Раманава – коп 26/45

  З зямлі Алізараўскай – коп 10

  З вёскі Пашучычы – коп 18

  З вёскі Халілейкаў – коп 5/30

  З вёскі Кабылякі – коп 9/41

  Сума ўсяго прыходу грашовага – коп 206/23

  Да таго дзякла: жыта бочак 57; аўсу бочак 57; курэй 114,

  А каней у мястэчку і на воласці 110, а валоў сох 174 ½.

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Земляки

  2014/06/09 // Ваш отзыв »

  Зоф’я Абрамовіч  (20.11.1948, мяст. Воўпа Ваўкавыскага р-на) польскі мовазнавец, педагог. Доктар філалагічных навук габілітаваны (1994). Вучылася ў беларускай школе ў Воўпе, дзе скончыла 2 класы. У 1957 г. сям’я пераехала ў Польшчу

  Акунеўскі — краязнаўца

  Юры Базнікін – дызнайнер

  Зорах Варкрафцік – палітычны і дзяржаўны дзеяч Ізраіля, ставіў подпіс пад Дэкларацыяй аб незалежнасці Ізраіля

  Міхась Вераціла –  краязнаўца

  Ларыса Геніюш — Ларыса Геніюш — Геніюш Ларыса, паэтэса, ураджэнка былога маёнтка Жлобаўцы, у 1928 скончыла Ваўкавыскую польскую гімназію.

  Ільях Голамб – жыдоўскі палітычны і васковы дзеяч, стваральнік арміі Вызвалення Ізраіля.

  Сяргей Грыневіч – мастак

  Мікалай Давыдзюк — журналіст

  Станіслаў Жукоўскі – мастак

  Мікола Жылінскі – гісторык

  Я.Жэйма – актрыса

    ЖЕЙМО Янина Болеславовна (29. 05. 1909 — 29. 12. 1987), актриса.
  Родилась в Волковыске, всемье цирковых артистов. Училась в киномастерской ФЭКС. Окончила Институт Экранного искусства (1930). Актриса к/ст «Ленфильм», с 1949 — Театра-студии киноактера. С 1957 жила в Польской народной республике. Умерла в Москве.

  ФИЛЬМОГРАФИЯ:

  1925 МИШКИ ПРОТИВ ЮДЕНИЧА
  1926 ЧЕРТОВО КОЛЕСО («Моряк с «Авроры»)
  1926 ШИНЕЛЬ
  1927 СОЮЗ ВЕЛИКОГО ДЕЛА (С. В. Д.)
  1927 ЧУЖОЙ ПИДЖАК
  1929 ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС («Экспресс Нанкин — Су-Чжоу»)
  1929 НОВЫЙ ВАВИЛОН («Штурм неба»)
  1931 ОДНА
  1933 МОЯ РОДИНА («Мост», «Люди ОКДВА»)
  1934 ПЕСНЯ О СЧАСТЬЕ («Тайна Кавырли»)
  1934 РАЗБУДИТЕ ЛЕНОЧКУ
  1935 ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ
  1935 ПОДРУГИ
  1936 ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД
  1938 ВРАГИ
  1939 ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА
  1939 ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ
  1941 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ
  1943 ДВА БОЙЦА
  1943 МАРТ-АПРЕЛЬ
  1943 МЫ С УРАЛА
  1947 ЗОЛУШКА
  1955 ДВА ДРУГА

  Тадэўш Зянкевіч – літаратуразнаўца, педагог

  Усевалад Іваноў — (19.09.1888—09.12.1971), рускага пісьменніка, радзіма Ваўкавыск. Скончыў гісторыка-філасофскі факультэт Пецярбургскага універсітэта (1912). У 1922 — 1945 жыў у Кітаі, займаўся журналістыкай, супрацоўнічаў з ТАСС. У Маскве, Паўднёва-Сахалінску, Хабараўску выходзілі яго кнігі прозы “Тайфун над Янцзы” (1952), “Шлях да алмазнай гары” (1956), “На ніжняй Дзебры” (1958), “Веснавая аповесць пра скрынку на акне” (1960), “Валька” (1961), “Чорныя людзі” (1963).

  Дзьмітры Іваноўскі- мастак

  Эўгеніюш Кабац — (н. 11.1.1930), польскага празаіка, эзэіста, перакладчыка, радзіма Ваўкавыск. Тут жыў да 16-цігадовага ўзросту, затым выехаў у Польшчу. Аўтар зборнікаў апавяданняў «Азарэнне мора» (1956), «П’яны анёл» (1957), аповесцяў «Прыгода з Агнешкай» (1962), «Адзінаццатая запаведзь» (1965), «Выкраданне Джульеты» (1978) і інш. Пісаў пра асаблівасці гістарычнага шляху беларусаў, ролю нацыянальнай інтэлігенцыі (“Вопросы литературы”, 1975, № 12). У 1973—93 гг. – намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Litaratura na swiecie”. Сакратар польскай філіі Таварыства еўрапейскай культуры (1990), сябра галоўнай управы “Польшча — Беларусь” (1994). Перакладае з беларускай (асобнымі выданнямі ў яго перакладзе выйшлі кнігі В.Быкава, І.Мележа), рускай, італьянскай моваў.

  М.Каладзінскі – артыст тэатра

  Ул.Каліноўскі- грамадскі і палітычны дзеяч

  Вітольд Карпыза  — краязнаўца, мастак

  Людміла Кебіч – паэтка

  Мікалай Крукаў – беларускі мастак

  Аляксандр Крывенка- дызайнер

  Станіслаў Ланец- польскі гісторык, педагог

  Навагрудскага Герцаля (03.09.1904—05.11.1973), празаіка, журналіста, радзіма Ваўкавыск. З сям’і дробнага службоўца. Вучыўся ў Бакінскім універсітэце (1921—1923). Працаваў у газетах і часопісах. Аўтар дакументальных аповесцей, кніг для дзяцей: “Герой Савецкага Саюза Д.М.Карбышаў” (1948), “Вяліка жамчужына” (1964), “Пячора Бацікава” (1965) і інш.

  Язэп Найдзюк- палітычны  дзеяч, гісторык

  Мікалай Пупко- дызайнер

  Міхаіл Пятроў –  артыст тэатру і кіно

  Людміла Пятруль- мастак і паэтка

  Максімільян Рыла – падарожнік і навуковец 19 ст.

  Якаў Рабіновіч- пісьменнік

  Генадзь Семянчук – навуковец, гісторык і археолаг

  Ян Субач – пісьменнік

  Іван Хлябцэвіч – духоўны дзеяч, публіцыст к.19-п.20 стст.

  Вячка Целеш-мастак

  Яўген Штоп-балейтмайстар

  Паўлюк Шукайла – пісьменнкі

  Лідзія Ялоўчык-пісьменніца

  Давід Янкоўскі – (шахмаціст)

  Фабіян Ярэміч – грамадскі і культурны дзеяч

  Абрамовіч Зоф’я (20.11.1948, мяст. Волпа), польскі мовазнавец, педагог. Доктар філалагічных навук габілітаваны (1994). Вучылася ў беларускай школе ў Волпе, дзе скончыла 2 класы. У 1957 г. сям’я пераехала ў Польшчу. Жылі ў в.Арачы каля Элка. У Арачах скончыла пачатковую школу, у Элку – агульнаадукацыйны ліцэй. Вучылася на філалагічным факультэце Вроцлаўскага універсітэта (1966 – 71). Працавала ў Інстытуце славістыкі гэтага універсітэта (1971-72). З 1972 – на факультэце гуманітарных навук Беластоцкай філіі Варшаўскага універсітэта (універсітэта ў Беластоку). Вывучае руска-польскія і беларуска-польскія лексічныя сувязі, займаецца анамастыкай на матэрыяле Беласточчыны. Друкуецца з 1973 г. Сааўтар навукова-дыдактычнага слоўніка “Рускае слова” (Варшава, 1988).

   

  Базнікін Юры Іванавіч (30.04.1946, г.Ваўкавыск), беларускі дызайнер. Сябра Беларускага Саюза дызайнераў (1987). Скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1975). Жыве і працуе ў Мінску. Спецыялізуецца ў галіне індустрыяльнага дызайна. Удзельнік выставаў (з 1973) у Беларусі, Расіі, Германіі. Выконвае афармленне пераносных радыёпрыёмнікаў. Сярод яго работ – “Акеан-209”, “Акеан-214”, “Акеан-215”, “Селена РП 386”, “Акеан-245” і інш.

   

  Вераціла Міхась (Міхаіл Уладзіміравіч, 11.01.1937, в.Навасёлкі Ваўкавыскага р-на), беларускі калекцыянер, краязнавец, мастак, археолаг, паэт. З сялянскай сям’і. Скончыў СШ у мяст.Рось. З 1955 г. працуе ў вытворчым аб’яднанні “Ваўкавыскцэментнашыфер” (электрыкам, слесарам, маляром, мастаком). У 1956-59 г. служыў на флоце. Збірае (з 1947) прадметы матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі (грашовыя знакі, беларускія паштовыя маркі, друкі, кафлю, рэцэпты народнай медыцыны). Аўтар папулярных і навуковых артыкулаў па нумізматыцы, археалогіі, этнаграфіі. Выявіў і вывучаў старажытныя помнікі на Ваўкавышчыне: могільнік культуры шарападобных амфар, крэмнездабыўныя шахты каля мяст.Краснасельскі, старажытнаславянскае паселішча ля Навасёлак, раннехрысціянскія  могільнікі, уніяцкую драўляную царкву на могільніку ў в.Калантаі. Як мастак па інтэр’ерах афармляў аб’екты культуры на Гродзеншчыне: зона адпачынку ВА “ваўкавыскцэментнашыфер”, Гудзевіцкі літаратурна-этнаграфічны музей, кактэйль-бар у санаторыі-прафілакторыі “Пралеска”, класы ў Краснасельскай СШ, дзе кіраваў клубам дзіцячай творчасці “Умелыя рукі” (1974-86). Выканаў многія помнікі і мемарыяльныя дошкі ў Ваўкавыскім, Мастоўскім, Бераставіцкім раёнах, адрэстаўраваў шматлікія археалагічныя экспанаты для музеяў Мінска, Гродна, Гудзевічаў, Ваўкавыска. Як разбяр па дрэве ўдзельнічае ў выставах з 1974 г. Друкуе вершы, апавяданні (з 1963). Выдаў зборнік лірыкі “Спакуса” (Ваўкавыск, 1993).

   

  Геніюш Ларыса Антонаўна (дзявоч.Міклашэвіч, 9.08.1910, маёнт.Жлобаўцы Ваўкавыскага р-на – 7.04.1983), беларуская паэтка. З заможнай сялянскай сям’і. У 1915-19 гг. знаходзілася ў бежанстве. Вучылася ў пачатковай школе ў Гудзевічах (Мастоўскі р-н), у Ваўкавыскай гімназіі (1921-28). Жыла ў доме бацькоў. З 1935 г. – у Зэльве. У 1937 г. па сямейных абставінах выехала ў Прагу, дзе ўдзельнічала ў беларускім грамадскім і культурным руху. Узначальвала Пражскі аддзел Беларускага камітэта самапомачы. Была генеральным сакратаром Рады БНР (з 1943). Дэлегат 2-га Усебеларускага кангрэсу (1944). У 1948 рэпрэсавана, вывезена ў СССР і асуджана на 25 гадоў. Няволю адбывала ў канцлагерах у Комі  АССР, Мардоўскай АССР. У 1956  вызвалена, жыла ў Зэльве, займалася літаратурнай творчасцю. Друкавалася з 1939 г. Выдала кнігі паэзіі “Ад родных ніў” (Прага, 1942), “Невадам з Нёмана” (1967), “На чабары настоена” (1982), зборнікі вершаў для дзяцей: “Казкі для Міхаські” (1972), “Добрай раніцы, Алесь” (1976). Выйшаў том яе выбранай паэзіі “Белы сон” (1990), зборнік вершаў (сумесна з Ю.Геніюшам) “Маці і сын” (Беласток, 1992), кніга ўспамінаў “Споведзь” (1993).

   

  Грыневіч Сяргей Аркадзевіч (25.02.1960, в.Краснае Сяло), беларускі мастак. Сябра Беларускага Саюза мастакоў (1987). Вучыўся ў Краснасельскай школе (1967-71), у Рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве (1971-78). Скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут па спецыяльнасці “манументальна-дэкаратыўнае мастацтва” ў 1983 г. Служыў у войску (1983-85). Затым жыве ў Гродне, працуе ў мастацкіх майстэрнях (1983-94). Асноўныя жанры – роспіс, вітраж. З 1983 г. удзельнічае ў выставах (у Беларусі, Польшчы, Літве, Расіі, Іспаніі, ЗША, Францыі). Сярод твораў: манументальныя роспісы ў Казлоўшчынскай СПТВ Дзятлаўскага р-на (1985), у Скідзельскай СПТВ Гродзенскага р-на (1986), вітражы ў фае Навагрудскага завода газавай апаратуры (1986), цыкл роспісаў у Гродзенскай СПТВ № 120 (1987), вітражы ў гандлёвым цэнтры на вульв.Ленінскага камсамола ў Гродне (1988), у ЗАГСе Кастрычніцкага р-на г.Гродна (1989), роспісы ў бальніцы № 4 г.Гродна (1989), вітражы ў гандлёвым доме “Нёман” у Гродне (1992). Выканаў для Гродзенскага музея М.Багдановіча серыю партрэтаў пісьменнікаў Гродзеншчыны. Напісаў цыклы работ “Дзіцячыя гульні”, “Піраміды”, “Ветракі”, “Рыбкі”, “Па жніве”, “Архітэктурныя матывы”. Аўтар многіх ўмоўных кампазіцый.

   

  Жукоўскі Станіслаў Юльянавіч (13.05.1875, маёнт.Ендрыхоўцы – жнівень 1944), беларускі і польскі мастак. Акадэмік жывапісу (1907). З збяднелай шляхецкай сям’і. Неўзабаве пераехалі ў маёнтак Старая Воля Пружанскага павету, дзе прайшло дзяцінства і юнацтва. Вучыўся ў варшаве ў прыватнай гімназіі, у Беластоцкай рэальнай вучэльні. Скончыў Маскоўскую вучэльню жывапісу, скульптуры і дойлідства (1901). Удзельничаў у выставах з 1895. Сябра Таварыства перасоўных выставаў (з 1903). Жыў у Маскве, часта прыязджаў на радзіму, тут писаў. З 1917 – у Польшчы. Працаваў як мастак у Варшаве. Адкрыў тут прыватную школу жывапісу (1920). У 1944  зняволены гітлераўцамі ў канцлагеры Прушкова, дзе загінуў. Пісаў пейзажы, нацюрморты. Сярод твораў: «Нёман» (1895), «Лес. Папаратнік. Захад» (1895), «Веснавая вада» (1898), «Лясная дарога» (1898), «Пачатак восені» (1899), «Бабіна лета» (1899), «Месячная ноч» (1899), «Восеньскі вечар» (1905), «Белы дом» (1906), «Парк агаляецца» (1906), «Раніца. Восень у маёнтку» (1906), «Апусцелая дача» (1907), «Кветкі апошнія» (1908), «Плаціна» (1909), «Звялыя астры» (1910), «Парк восенню» (1911), «Восень. Веранда» (1911), «Лясное возера. Залатая восень» (1912), «Радасны май» (1912), «У старой алеі» (1913), «Інтэр’ер» (1916), «Зімовая ноч» (1919), «Рэчка на Палессі» (1926), «Крыгаход на Нёмане» (1931), «Рака Вілейка» (1932).

   

  Жылінскі Мікола (Мікалай Міхайлавіч, 5.02.1942, в.Камяніца), беларускі журналіст, гісторык. Кандыдат гістарычных навук (1980). Сябра Беларускага Саюза журналістаў (1970). З сялянскай сям’і. Скончыў Малалапеніцкую СШ Ваўкавыскага р-на (1959). Працаваў карэктарам у Поразаўскай райгазеце «Ленінскі шлях», загадчыкам Лапеніцкай сельскай бібліятэкі (1959-60), літсупрацоўнікам Бераставіцкай райгазеты «Знамя Советов» (1960-62), інструктарам Бераставіцкага райкама ЛКСМБ (1962-63), загадчыкам кабінета палітасветы саўгаса «Поразаўскі» Свіслацкага р-на (1963-65), у апараце Свіслацкага райкама КПБ (1965-68). У 1967  завочна скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філфака Грозенскага педінстытута. Быў памочнікам сакратара Гродзенскага абкама КПБ (1968-73), намеснікам рэдактара і загадчыкам аддзела партыйнага жыцця газеты «Гродненская правда» (1973-75). Вучыўся ў Вышэйшай партшколе пры ЦК КПСС (1975-77). Працаваў інструктарам аддзела прапаганды і агітацыі, загадчыкам сектара друку гэтага аддзела ЦК КПБ (1977-82). У 1982-91 – загадчык сектара Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ. Затым быў загадчыкам аддзела часопіса «Гаспадыня» (1992-94). З 1994 – галоўны рэдактар ТК «Міласэрнасць-90». Вывучаў праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця БССР. Выдаў кнігі: «Сацыялістычнае спаборніцтва на вёсцы» (1982), «Развіццё прадукцыйных сіл вёскі» (1984), брашуры. Складальнік і навуковы рэдактар зборнікаў работ па гісторыі і паліталогіі. Аўтар нарысаў, апавяданняў, гумарэсак, дакументальнай аповесці. Выдаў зборнік нарысаў «Жывыя крыніцы» (1985).

   

  Жэймо Яніна Баляславаўна (29.05.1909, г.Ваўкавыск – 29.12.1987), руская артыстка кіно, тэатра, эстрады, цырка. З сям’і артыста цырка. З дзяцінства выступала ў цырку, на эстрадзе. У 1924-29 вучылася ў кінамайстэрні «ФЭКС (фарбрыка эксцэнтрычнага мастацтва), затым у Інстытуце экраннага мастацтва ў Ленінградзе. Здымалася (з 1925) у эксцэнтрычных эпізадычных ролях (фільмы «Мішка супраць Юдзеніча», «Дарога ў свет», «Чужы піджак», «Чортава кола», «Новы Вавілон»). З 1934- буйныя ролі ў кіно («Песня пра шчасце», «Гарачыя дзянёчкі», «Сяброўкі», «Ворагі», «Ішоў салдат з фронту», «Доктар Калюжны», «Прыгоды Карзінкінай»). Пад час вайны была ў Ленінградзе, у 1943  вывезена ў тыл. Жыла ў Ташкенце, Алма-Аце. Здымалася ў кіно («Беларускі кіназборнік», «Два байцы», «Мы з Урала»). З 1949 – у Маскве, стварыла экранныя вобразы ў фільмах «Папялушка», «Два сябры». У 1949-56 працавала ў тэатры-студыі кінаакцёра (спектакль «Беднасць не загана» А.Астроўскага і інш.), удзельнічала ў дубляванні фільмаў замежнай вытворчасці. У 1957 пераехала ў Варшаву.

   

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

the girl xxxvideo jav japan sex comple to fuck liebelib.net tailor master measure dick porn videos javclips.mobi sexy movie nangi club 7 teen com meyzo.mobi sex video kulikkum video sexy chudai wali dehati honeymoon masti xxx sexy video hd new sexy young massage virgin forcedporn desi girl forced crying mms video xxx video hd youres18 mia khalifa sex vudeos desilday old man rape xxx videos bangali hd vixan come porn-tube-home.com mom 33 xxx khubsurat motiporn star porn gaon wali aurto ki sexy chudai ki video petticoat village pahani hui aurto ki hindi movie bf buri sexy video jepang istri diperkosa mp4 sexy teacher teach student xxx sexy xvideo black cock ass fuck xvideo.com xnxx hd hd sex video muslim girl nude namaz bf.xx ब लू फिल म xxx fuch teen hd video downloa porn-tube-box.net fuck mather son 3gp onlyindian.net hd mom son love bed www borwap com xxx hd video bf hindi xxx vedio pussy leaking downloudhd javstreams.mobi sleeping sister and brother kompozo