• Рубрика «Воинская часть по ул. Красноармейской»

  Воинская часть

  2011/05/20 // Ваш отзыв »

  Во время войны в конюшнях, которые на заднем плане, был лагерь военнопленных. Между конюшнями и казармами немцы устроили гетто. Евреи и военнопленные, которые умерли там, или были расстреляны, похоронены возле моста через реку Волковые, который находится рядом с судмедэкспертизой. После войны конюшни использовались как лагерь для немецких военнопленных. Немецкие солдаты, которые умерли в том лагере, похоронены на территории завода КСОМ, там  где заводской ФОК.

  W czasie wojny w stajniach, kt?re widoczne s? na tylnym planie, by? ob?z jeniecki. Mi?dzy stajniami a koszarami Niemcy zbudowali getto. ?yd?w i je?c?w wojennych, kt?rzy tam umarli, albo zostali rozstrzelani, grzebano ko?o mostu nad rzek? Wo?kowyj?, kt?ry znajdowa? si? razem z siedzib? ekspertyzy s?dowo-lekarskiej. Po wojnie stajnie wykorzystano jako ob?z dla niemieckich je?c?w. ?o?nierze niemieccy, kt?rzy zmarli w tym obozie, spoczywaj? na terytorium fabryki «KSOM»

  Рубрика: Воинская часть по ул. Красноармейской

  Казармы

  2011/05/14 // Ваш отзыв »

  Koszary (oddzia? wojskowy na ulicy Krasnoarmie?skoj)

  Рубрика: Воинская часть по ул. Красноармейской