• Рубрика «Кулешевич»

  Ядвига с мужем

  2011/12/28 // Ваш отзыв »

  Ядвига Игнащик (Немец) с мужем.

  Jadwiga Ignaciak (Niemiec) z m??em.

  Рубрика: Из семейных альбомов, Кулешевич, Люди, Советское время

  Ядвига с подругой

  // Ваш отзыв »

  Слева Ядвига Игнащик (девичья фамилия Немец)

  Jadwiga z przyjaci??k?

  Z lewej — Jadwiga Ignaciak (panie?kie nazwisko Niemiec)

  Рубрика: Из семейных альбомов, Кулешевич, Люди, Советское время

  Мать Адама с дочерями

  2011/04/22 // Ваш отзыв »

  Эмилия Кулешевич (родная фамилия Квачениюк), родилась в 1876 в д. Кремянице. После смерти мужа Яна Кулешеыич вступила к ордены и стала светскую монахиней. У ней и Яна были 5 ребят: сын Адам и дочки — Уршула (девушка слева на фото), Ядвига (девушка српава), Юзефа и Марыла.

  Эмилия и ей дочь Юзефа в 1920 г. сидели в большевицких тиюрмах в Нясвиже и в Петербургу. Потом вернулись дома.  В 1946 г. Эмилия уехала в Казахстан в Петропавловск, чтобы найти там в лагере дети сына (уже сироты). Потом приехала с ними в Польшу. Померла в 1951 г., ей могилка нахолится в городе Сянов (поморский район).

  Matka Adama z c?rkami

  Emilia Kuleszewicz (z domu Kwaczeniuk) urodzi?a si? w 1876r. we wsi Krzemienicy. Po ?mierci m??a Jana Kuleszewicza wst?pi?a do zakonu Franciszkanek i zosta?a ?wieck? zakonnic?. Mieli z Janem pi?cioro dzieci: syna Adama i c?rki — Urszul? (dziewczyna z lewe strony zdj?cia), Jadwig? (dziewczyna z prawej strony zdj?cia), J?zef? i Maryl?.

  Emilia i jej c?rka J?zefa w 1920 r. siedzia?y w bolszewickich wi?zieniach w Nie?wie?u, a nast?pnie w Petersburgu. Potem uda?o im si? wr?ci? do domu. W 1946r. Emilia wyjecha?a na Kazachstan do Pietropaw?a, by tam znale?? w ?agrze osierocone dzieci swojego syna. Wraz z nimi wr?ci?a do Polski. Jej gr?b znajduje si? w mie?cie Sian?w (woj. Pomorskie)

  Рубрика: Кулешевич

  Свадьба Адама Кулешевич и Юзефы Зданович

  // Ваш отзыв »

  Свадьба наверное имела место в д. Кремяницы. Юзефа и ей сестра Уршула (первая слева) родились в д. Пасеки. Человек во форме это полицейский Ставовы, свояк новобрачного, жил з семей в доме в Волковыске, где сейчась находится прокуратура.

  ?lub Adama Kuleszewicza i J?zefy Zdanowicz

  ?lub najprawdopodobniej mia? miejsce we wsi Krzemienicy. J?zefa i jej siostra Urszula (pierwsza z lewej) pochodzi?y ze wsi Pasieki. Cz?owiek w mundurze (u g?ry) to policjant Stawowy, szwagier Pana M?odego. Mieszka? z rodzin? w Wo?kowysku, w domu, w kt?rym dzi? znajduje si? prokuratura.

  Рубрика: Кулешевич

  Адам и Юзефа Кулешевич

  2011/04/21 // Ваш отзыв »

  Адам был последим войтом гмины Кремяница (до 1940 г), дом который постройл в 30. годах существует и теперь, в ним сейчас находится сельская библиотека. Адам погиб 19.07.1940 в Куропатах, Юзефа померла в 1944 г. в лагере в Петропавловске.

  Adam i J?zefa Kuleszewicz

  Adam by? ostatnim przedwojennym w?jtem gminy Krzemienica (do 1940 r.), a dom, kt?ry zbudowa? w latach 30-stych istnieje do dzi?, znajduje si? w nim biblioteka. Adam zgin?? 19 lipca 1940 r. w Kuropatach, J?zefa zmar?a w ?agrze w Pietropawle w 1944.

  Рубрика: Кулешевич

  Адам Кулешевич

  // 1 отзыв »

  Адам родился в 1899 д. Кремянице волковыского повета. Это фото сделано в 1921 в Вильнюсе, когда вступил в 3 полк минеров.

  Adam Kuleszewicz

  Adam urodzi si? w 1899 r. we wsi Krzemienicy powiatu wo?kowyskiego. To zdj?cie zrobiono w Wilnie, w 1921 r., gdy wst?pi? do 3 pu?ku saper?w.

  Рубрика: Кулешевич

  Юзефа Кулешевич 30-е

  2011/04/20 // Ваш отзыв »

  J?zefa Kuleszewicz, lata 30-ste.

  Рубрика: Кулешевич

  Адам Кулешевич 20-е

  // Ваш отзыв »

  Фото сделано в 1921 в Вилнюсье.

  Adam Kuleszewicz, lata 20-ste

  Fotografi? wykonano w Wilnie w 1921r.

  Рубрика: Кулешевич