• Стоят: Зенюк, Чередойло, Адамчик, Балейц, Крупко, Жамойдик; Сидят: Уткин, Волынцевич, Комар, Кожевников, Сомашкевич 4.09.64

  2013/10/08

  Рубрика: Волынцевич

  Na zdjęciu: Zeniuk, Czeredojło, Adamczyk, Balejc, Krupko, Żamojdyk.

  Siedzą: Utkin, Wołyncewicz, Komar, Kożenkow, Somaszkiewicz.

  4 września 1964 r.

 • Ваш отзыв

  Почта (скрыта) *