• НГАБ, ф.694, ап.7, ад.зах. 33. Інвентар стараства і вайтоўства яго каралеўскай мосьці Ваўкавыскага, апісанне забудавання дворнага , гуменнага, пашні дворнай, грунтаў, гаяў, лясоў, сенажацей, мяста Ваўкавыскага і мястэчак, таксама воласці да двара прыслужваючых, усялякіх правентаў з мяшчан і падданых прыходзячых, ясна вяльможнаму пану яго мосьці Мікалаю з Цэханоўца Кішке, ваяводзе Мсціслаўскаму старасце Ваўкавыскаму, праз мяне Яна Казіміра Пашкевіча двараніна яго каралеўскай мосьці скрабовага старанна кожнаю рэч сабраўшы ў 1633 годзе месяцы ліпені 30 дня паданы

  2014/08/21

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Найперш. Забудаванне двара яго каралеўскай мосьці Ваўкавыскага.

  Ад мяста Ваўкавыска брама вялікая, драніцамі ….  пакрытая, пры ніх калітка з тарціц зробленая, у той браме …. жалезная са скобкамі для замыкання. Ідучы проста ад той брамы дом вялікі над ракой Валкавыя, ад зямлі падмураваны камянямі, а ўвярху на нім пакрыце вельмі дрэнная з драніц ападлае, новага пакрыцця патрабуе. Сам гэты дом з дрэва цёсанага пабудаваны. Уваходзячы да гэтага дому з уваходу па левым баку ганак тарціцамі апежоны, ужо … папарўлення патрабуе, у ім адна лаўка. З ганку ўваходзячы да сеняў дзверы на завесах, зашчэпак а ні замку ў іх няма. У сенях комін мураваны стары, ужо пачынае валіцца. З сяней каморка, да яе дзверы дрэвам забітыя; з тых жа сеней ізба па левым баку у яе дзверы на завясах, аітаба і скобель, ў ізбе печка розных фарбаў з камінам, таксама печка старая папсаваная, перарбляць трэба, лаў з ліштвамі ў кола чатыры; вокны чатыры, у кожным вакне па дзве кватэры, з тых шкленыя патлучоныя, больш у дрэва чым ў волава ўпраўлена. Ваконніц (стаўні) тры на завесах, а чацвёртая адпала.  У той ізбе стол адзін і зэдлік. З ізбы камора, да яе дзверы на завесах з зашчэпкай, акенца два шкло ў дрэва і волава ўпраўленыя, у іх па некалікі шыбаў не маеш, ваконніца на завясах. З той каморы каморка пшэпешона дошкамі. З тэй жа сені ізба другая, да яе дзверы на завясах з антапкай, вокнаў два патлучаных, лавы і ліштва, печка белай фарбы, з камінам. ЗЗ ізбы камора ў дзвярэй каморных толька завеса адна, другой няма, вокнаў два патлучаных. З той каморы другая каморка, дзверы на на бегунках; з тых камор вярнуцца бы назад да ізбы. З ізбы да комнаты да ней дзверы на завесах, у ней камін мураваны злы ападлы, вокна два, у іх блоні не маеш, вакенніцы дзве на завясах; з той комнаты ідучы да сені, да якой таксама сень з другога ганку старага таксама вельмі ападлага. Уваходзячы ў сені ёсць дзверы на завесах а іншага жалеза няма. У тых сенях каморка да яе дзверы дрэвам забітыя на бегунах. У той жа сені лаў дзве. З той сені ідучы да ізбы вялікай сталовай дзверы на завесах а іншага жалеза не маеш, вокнаў чатыры ў ніх блоні частка ў волава, частка ў дрэва зроблены старыя патлучоныя, злыя вакенніцы на завясах, з тых завясаў два паламаныя; лавы, печка злая, полап стары, вельмі злы падгнілы дзюравы, сталоў няма.

   

  Другі дом вялікі ад брамы ўяздной па лева. Той дом драніцамі стара крыта, пабоі , злы ападлы. Пры тым жа доме ганак стары таксама драніцамі крыты ападлы. Яко на самым доме так і на ганку навага пабіця патрабуецца. Уваходзячы з таго ганку да сені дзверы на завясах у ніх зашчэпка з скоблем; у ней вакно толькі з вакенніцай на завясах; з сені каморка да ней дзверы на завясах з зашчэпкай і з скоблямі. На тым доме гара для схавання, уваход злы ападлы з дошчак роблены, дзвярэй не маеш. З сені ідучы да ізбы дзверы на завесах, лава адна, вокнаў два ў іх блоні вельмі злыя, да шчэнту разбітыя, вакенніцы на завясах, печка і комін злы, полап добра падгнілы. З ізбы комната да яе дзверы на завесах з зашчэпкай, вакна два, дошкамі забітыя, блоні немаеш, у ней печка старая злая, за печкай да каморкі дзверы на бегунах. Вараціўшыся з комнаты: з той жа ізбы бакавая іздэбка вельмі злая, камін злы мураваны ўжо апалены. З той іздэбкі камора, дзверы дрэвам забітыя, вакеніццы злыя на завясах, блоні не маеш, полап пагнілы. Вярнуўшыся з той ізбы праз сені ідучы ізба вялікая дзверы на завесах і з зашчэпкай і з клямкай. Воканў чатыры, у іх блоні часткова ў волава, часткова ў дрэва робленыя, чаіыры вакенніцы на завесах, лаў з ліштвамі дзве, печка паліваная, у вокнах блоней дзве з тых потлучоных, вакенніцы на бегунах, лаў дзве злых, столік адзін, за печкай каморка, да яе дзверы на бегунах. С тай жа каморкі алькеж да яго па ўсходах дзверы на завясах з замком унутранным злым, у нім ў вокнах блоні дзве патлучоных, з тых ў волава робленых, вакеніцы злы на бегунах.

   

  Дом трэці бокам да вуліцы.У тым домн іздэбак дзве, насупраць сябе з каморкамі, з сенямі. На тым доме пакрыццё вельмі злое з драніц, усё ападлае і сам той дом вельмі ападлы і надгнілы. У ім няма ніводнай рэчы, а ні дзвярэй, а ні печак, блоняў, лаў нямаеш. У канцы гэтага дома свіранек малы ападлы, дзверы на бегунах, пры гэтым свіранку шпіхлер стары, злы, сцены пагнілі, вуглы ападлыя, саломай з драніцамі старакрытыя. Дзверы на бегунах з зашчэпкай і прабой. А ў самым  шпіхлеру только слупы, калісьці засекі былі.

  Брама другая ад рэчкі Валкавыя з тарац на бегунах старая, зла, не крытая.

   

  Дом куханны.

  Уваходзячы да сяней кухонных з ганку дзверы на завясах. Той ганак дошкамі апежоны, а сам драніцамі старакрыты. У тых сенях кухня: агніска для рабення есці. Уваходзячы да святліцы куханнай дзверы на завесах. У святліцы печка злая, тры вакна, у іх блоні пабіты, вакенніц не маеш, лавы злыя, стол таксама адзін. З ізбы камора дзверы на бегунах з зашчэпкай.адной. Пры тым доме куханным пякарня, печка чорная …. Пры тым доме куханным бровар з тарціц роблены, саломай пакрыты, брама з драніц, злы папсаваны. Недалека таго бровара два склепа, вельмі ападлыя, дзверы на бегунах. А на тых склепах шпіхлер для ухавання розных патрэбаў … дрэвам паложаны і глінай набіты, дзверы на бегунах з зашчэпкай, саломай старакрыты. Пры тых  склепах Фурма … злая ў зямлю завалілася, двое дзвярэй, абодзве на завесах жалезных, драніцамі крытая. За тымі фурмамі стайня адна зруб і пакрыццё паразбіраныя, з пустой сцяной, толькі брама падвойная засталі падпартыя…… а ўтой стайне стаенка старая, таксама падпартая брама, з драніц на бегунах, у ёй жлоб і драбіны, сама саломай старакрытая. Той двор тынам стараагароджаны.

   

  Фальварак з гумном.

  Прыходзячы да двара брама на бегунах з драніц

  Воласць яго каралеўскай мосьці Двара Ваўкавыскага

  Вёска Пекары валок 18

  прозвішча Валокі Копы/грошы
  Івашка Аблавух Цяглыя 1/2 0 30
  Пётр Мікалаевіч Цяглыя 1/2 0 30
  Андрэй Гаврылюк Цяглыя 1 1
  Юрка Здольнік Цяглыя 1/2 0 30
  Разладзіна ўдава Цяглыя 1/2 0 30
  Тую, што розныя людзі трымалі — пустыя Чыншавыя 3  
  Андрэй Мешка Чыншавая 1 1
  Крыштыф Млынар Чыншавая 1 1
  Сурмачык з Каменскім Чыншавыя 1/2 0 30
  Пётр Мікалаевіч Чыншавая 1 1
  Івашка Аблавух Чыншавая 1 1
  Міхалка Угольнік а Разладзінава ўдава Чыншавая 1 1
  Клімчук а Дмітр Якчыч Чыншавая 1/2 0 30
  Ту зараз, што розныя людзі трымалі пустых Чыншавая 1/32  
  Мікалай Гаўрылюк Чыншавая 1/2 0 30
  Мацей Гайдук Чыншавая 1/2 0 30
  Міхал Дутка Чыншавая 1/2 0 30
  Ту зараз пустая Чыншавая 1  

   

 • Ваш отзыв

  Почта (скрыта) *

the girl xxxvideo jav japan sex comple to fuck liebelib.net tailor master measure dick porn videos javclips.mobi sexy movie nangi club 7 teen com meyzo.mobi sex video kulikkum video sexy chudai wali dehati honeymoon masti xxx sexy video hd new sexy young massage virgin forcedporn desi girl forced crying mms video xxx video hd youres18 mia khalifa sex vudeos desilday old man rape xxx videos bangali hd vixan come porn-tube-home.com mom 33 xxx khubsurat motiporn star porn gaon wali aurto ki sexy chudai ki video petticoat village pahani hui aurto ki hindi movie bf buri sexy video jepang istri diperkosa mp4 sexy teacher teach student xxx sexy xvideo black cock ass fuck xvideo.com xnxx hd hd sex video muslim girl nude namaz bf.xx ब लू फिल म xxx fuch teen hd video downloa porn-tube-box.net fuck mather son 3gp onlyindian.net hd mom son love bed www borwap com xxx hd video bf hindi xxx vedio pussy leaking downloudhd javstreams.mobi sleeping sister and brother kompozo