• НГАБ, ф.1928, ап.1, ад.з.3. с.214-221. Інвентар стараства Воўпенскага, прадстаўлуны панам Тэадорам Лукашэвічам, які трымае ў адміністарцыі ў пасэсіі яе мосьці княгіні Караліны з Радзівілаў Сапежынай, генераловай артылерыі ВКЛ, 1737

  2014/08/21

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Мяста Волпа.

  Пляцаў мае асядлых 44.

  Хрысціян з жыдамі пражывае 117.

  Грунту валочнага – 29 1/12.

  Таксама мяста арэнды з усімі аттінентыкамі і з млынам паводле ўчыненага кантракту плаціць – 10 000 злотых.

  Хрысціяне чыншу плацяць з 25 ½ 1/8 пляцаў, з кожнага лічачы па 10 злотых. Штогод плацяць – 256 злотых 20 грошы.

  Жыды з18 ¼ 1/18 пляцаў з кожнага лічачы па 6 злотых 20 грошы штогод плацяць 122 злотых 6 грошы.

  З тых жа пляцаў як хрысціяне, так і жыды, аўсу палеснага з кожнага пляца даюць па 1 шанке.

  З таго, што мяста зарабляегрунту валок 19 1/6, плаціць з валокі па 5 злотых – усяго 95 злотых 25 гр.

  З моргаў аромых 40 ½ з кожнага плаціць па 15 гр. – усяго 20 зл. 7 1/2 гр.

  З агародаў 18 ½ морга плацяць па 15 гр. – усяго 9 зл. 7 1/2 гр.

  Валок пустых 9 ¾ 1/6.

  Усяго мяста Волпа плаціць 10 504 злотых 6 гр.

   

  Вёска Лазы мае 56 валок, паданных ў той вёсцы 34.

  Тая вёска зарабя грунту валок асядлых 9 1/6 1/8 1/16. Чыншу плацяць з валокі па 4 зл. 15 гр. – усяго – 40 зл. 4 ½ гр.

  Тая вёска зарабляе валок прыемных 4 1/8, плаціць з валокі па 15 зл. – усяго 61 зл. 26 гр.

  З моргаў сянажатных 10 па 1 зл. – усяго 10 зл.

  У той вёсцы двор зарабя грунту валок 6

  Пустых і зарослых валок 36 1/3 1/8 1/16.

  Усяго вёска Лазы плаціць 142 зл. ½ гр.

   

  Вёска Данілаўцы мае валок 42, паданных у той вёсцы 21.

  У той вёсцы карчма да якой грунта валока 1, сянажатных моргаў 1, належыць да арэнды галоўнай Воўпенскай.

  Тая вёска зарабляе валок асядлых 10 ½. Чыншу плаціць з валокі па 5 зл. – усяго 52 зл. 15 гр.

  Яго мосьць пан Дзярэчынскі за правам паньскім мае 3 валокі і сянажаці 3 моргі. З чаго а ні да двара, а ні да скарбу не дае.

  За сянажаці Астравок і Пчэльнік таксама вёска плаціць – 5 зл.

  З моргаў сянажатных што год плаціць – 18 зл. 9 гр.

  З моргаў аромых 17 па 15 гр. – усяго 8 зл. 15 гр.

  З валок пустых 24 з якіх толькі за сянажаць плаці з валокі па 5 злотых – усяго 120 зл.

  Валок пустых без прафіту 3 ½.

  Усяго вёска данілаўцы плаціць 204 зл. 9 гр.

   

  Вёска Старына валок 9, паданных у той вёсцы – 9.

  У той вёсцы карчма да якой належыць грунту ½ валокі, аплата ўваходзіць да арэнды галоўнай.

  Тая вёска зарабляе валок 2 ½ 1/6 плаціць з валокі па 15 зл. – усяго 40 зл.

  З моргаў баравых аромых 28 па 15 гр. – усяго 14 зл.

  Пустых валок зарослых 5 ¾ 1/12.

  Усяго вёска Старына плаціць 54 зл.

   

  Вёска Кульшыцы мае 2 валокі, паданных у той вёсцы 7.

  Тая вёска плаціць штогод з 2 валок па 5 зл. – усяго 10 зл.

  З моргаў аромых баравых 55 па 15 гр. – усяго 27 зл. 15 гр.

  Таксама з моргаў сянажатных 12 па 10 гр. – усяго 4 зл.

  Усяго вёска Кульшыцы плаціць 41 зл. 15 гр.

   

  Вёска Рыбакі валок 3, паданных у той вёсцы 8.

  Тая вёска Рыбакі з тых 3 валок і з вазёрамі плаціць на год –120 зл.

  За сянажаці і моргі аронных плаціць – 9 зл. 27 ½ гр.

  Усяго вёска Рыбакі плаціць 129 зл. 27 ½ зл.

   

  Вёска Кавалі мае валок 11, паданных у тойвёсцы 14.

  Тая вёска зарадляе валок 5, чыншу плаціць з валокі па 15 зл. – усяго 75 зл.

  З моргаў баравых аромых 46 па 15 гр. – усяго 23 зл. 7 ½ гр.

  Пустых валок без прафіту 6.

  Усяго вёска Кавалі плаціць 98 зл. 7 ½ гр.

   

  Вёска Тупічаны валок 14, паданных у той вёсцы 15.

  У той вёсцы карчма да якой належыць грунту 1 валока, аплата ўваходзіць да галоўнай арэнды.

  Тая вёска зарабляе валок асядлых 3 1/12. Плаціць чыншу з валокі па 2 зл. 15 гр. – усяго 7 зл. 21 ½ гр.

  З 2 валок прыемных па 25 зл. – усяго 50 зл.

  З валокі 1 татары плацяць 64 зл.

  З моргаў аромых Тупічанскіх і баравых плацяць 26 зл. 6 гр.

  За сянажаці з валок 4 ¾ 1/6 – 19 зл. 20 гр.

  З моргу сянажатнага 1 ½ па 2 зл. Плацяць – 3 зл.

  З валок 2 сянажатных па 5 зл. Плацяць 10 зл.

  Усяго вёска Тупічаны плаціць 180 зл. 16 ½ гр.

   

  Вёска Жэрабілы мае валок 2, паданных у той вёсцы 5.

  Тая вёска з тых валок 2 зарабёных плаціць з валокі па 10 зл. – усяго 20 зл.

   

  Вёска Палаўкі валок 13, паданных у той вёсцы 14.

  Тая вёска зарабляе валок 3 ½ 1/8 1/16, плаціць з валокі па 12 злотых – усяго 44 зл. 7 ½ гр.

  Моргавага плаціць – 1 зл. 25 гр.

  Усяго вёска Палаўкі плаціць 46 зл. 2 ½ гр.

   

  Усяго паданных у старастве Воўпенскім разам з мястам – 127. Павіннасці тых паданных у старастве: з валокі асядлай кожны мае па 6 дні выконваць з чым двор скажа.

  Гіберну на год з Воўпенскага стараства плацяць:

  Мяста Воўпа: хрысціяне 700 зл;жыды 700 зл. – усяго 1400 зл.

  Вёска Лазы – 980 зл.

  Вёска Данілаўцы – 325 зл.

  Вёска Старына – 280 зл.

  Вёска Кульшыцы – 100 зл.

  Вёска Дзенкаўцы – 200 зл.

  Вёска Кавалі – 133 зл.

  Вёска Рыбакі – 100 зл.

  Вёска Тупічаны – 240 зл.

  Вёска Жэрабілы – 62 зл.

  Вёска Палаўкі – 260 зл.

   

 • Ваш отзыв

  Почта (скрыта) *