• Мальчишки на коньках

  2012/02/08

  Рубрика: Осипенко В., Советское время

  1955 год. Группа ребят на коньках во дворе дома по ул. Жолудева. Сейчас этот дом снесен. Он находился примерно на том месте, где сейчас сквер памяти воинам- интернационалистам. С одной стороны дома проживала наша семья, а с другой был магазин спортивных товаров «Диинамо». Некоторые фамилии мальчишек остались в памяти. Слева — направо: Сергей Зезюля, Станислав Осипенко, неизвестен, Владимир Стасько, Евгений Верстак, неизвестен.

  Ch?opcy na ?y?wach

  Rok 1955, grupka dzieciak?w na podw?rku ko?o domu na ulicy ?o?udziewa. Dzi? ju? on nie istnieje. Sta? dok?adnie w tym samym miejscu, w kt?rym dzi? znajduje si? skwer ku pami?ci ?o?nierzy. Z jednej strony tego domu mieszk?a nasza rodzina, z drugiej by? sklep sportowy «Dinamo». Niekt?re nazwiska tych ch?opc?w nadal pozosta?y mi w pami?ci. Od lewej do prawej: Siergiej Zezula, Stanis?aw Osipie?ko, nieznany, W?adymir Sta?ko, Eugeniusz Wierstak, nieznany.

 • Ваш отзыв

  Почта (скрыта) *