• Фото 156

  02 Мар 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • Фото 155

  02 Мар 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • Фото 154

  02 Мар 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • Фото 153

  02 Мар 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • Фото 152

  02 Мар 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • Перевод документа с русского языка

  28 Фев 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Исторические заметки о Волковысске

  Tłumaczenie dokumentu z języka rosyjskiego na język polski

  Z lewej strony dokument opatrzony pieczęcią o treści: Republika Białoruś Okręgowy Sąd w Grodnie; 11 października 1993 r., Nr 4-U-697. Z prawej strony nazwisko adresata: Helena Szymczakowska

  Przesyłam kopię decyzji Prezydium Sądu Okręgowego w Grodnie dotyczącą Pani ojca W. Starzeka syna Mikołaja. Załącznik: do tekstu Przewodniczący Sądu I.A.Bujko — podpis nieczytelny

  Sprawa # 44-U-284 z dnia l października 1993 r Postanowienie

  8 października 1993 roku Prezydium Sądu Okręgowego w Grodnie w składzie: przewodniczący Bujko LA. i członkowie: Grinkiewicz A.A., Kiczk N.K., Swiekła N.I., Rakowicz N.P przy udziale pełniącego obowiązki Prokuratora Grodnieńskiego okręgu Abramowicza A.I. rozpatrzył na posiedzeniu sądowym sprawę podania Pani Haliny Szymczakowskiej i Stefanii Starzek o zrehabilitowanie Władysława Starzeka syna Mikołaja a także decyzję Prokuratora.

  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Wojskowego wojsk NKWD w okręgu Grodnieńskim z dnia 22-23 listopada 1945 roku skazano:

  1.  Władysław Starzek syn Mikołaja, urodzony w 1907 roku w miejscowości
  Wolbrom, woj. Kieleckie, Polak, zamieszkały w mieście Wołkowysk

  1. Konstanty Paszkowski syn Iwana, urodzony w 1903 roku we wsi
   Zubowszczyzna w rejonie Wołkowysk, zamieszkały w Wołkowysku

  3.  Wincenty Ilminowicz syn Feliksa, urodzony w 1903 roku we wsi Grikieni
  rejon Wilno, okręg Wilno, Polak, zamieszkały w Wolkowysku

  Na podstawie artykułu 63-1 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z zastosowaniem sankcji Postanowienia UMK (skrót w j. rosyjskim) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 2 października ll37 skazano na 20 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw obywatelskich na okres 5 lat oraz konfiskatę mienia.

  1. Mieczysław Cimoszko syn Dominika, urodzony w 1915 roku
   w Wołkowysku i zamieszkały w Wołkowysku, Polak
  2. Wacław Jackiewicz syn Piotra, urodzony w 1915 roku we wsi Derkacze
   rejonu Zelwieńskiego, okręg Grodnieński, zamieszkały we wsi Derkacze,
   Polak
  3. Iwan Uldinowicz syn Iwana, urodzony w 1903 roku w Wołkowysku,
   zamieszkały w Wołkowysku, Polak

  Na podstawie artykułu 63-1 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej   Republiki Radzieckiej z zastosowaniem sankcji Postanowienia UMK (skrót w j. rosyjskim) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia2 października 1937 skazano na pozbawienie wolności na 1 5 lat i pozbawienie praw obywatelskich na okres 5 lat oraz konfiskatę mienia.

  7.Josif Rynda syn Stiepana, urodzony w 1914 roku w osiedlu Telechany, okręgu Pińskiego, zamieszkały w mieście Wołkowysk, Polak

  8.Franc Wojtczuk syn Aleksandra, urodzony we wsi Wieroziemby (Polska),, amieszkały w mieście Wołkowysk, Polak

  z

   

  9. Władysław Masiuk syn Kazimierza, urodzony w 191 2 roku we wsi

  Y zamieszkały w mieście Wolkowysk
  10.  Roman Dzierżgwa syn Franca, urodzony w 1898 roku w Warszawie,

  zamieszkały w mieście Wólko wy sk, Polak .

  1. Wacław Milkowski syn Kazimierza, urodzony w 1902 roku w Wołkowysku,
   zamieszkały w Wołkowysku
  2. Piotr Burdzik syn Konstantego, urodzony w 1906 roku we wsi Olszymowo,
   zamieszkały w mieście Wołkowysk, Polak
  3. Edward Apanowicz syn Michała, urodzony w 1916 roku we ws Kuszniki,
   zamieszkały w Wołkowysku, Polak
  4. Florian Buchowiecki syn Iwana, urodzony w 1922 roku we wsi Olszymowo,
   zamieszkały w Olszymowie, rejon Wołkowysk, Polak
  5. Stanisław Buchowiecki syn Osipa, urodzony w 1914 roku w Wołkowysku,
   zamieszkały we wsi Olszymowo
  6. Iwan Studniasz syn Ignacego,urodzony w 1903 roku we wsi Ługowa, rejon
   Wołkowysk, zamieszkały w Wołkowysku, Polak
  7. Aleksander Kundicz syn Romana, urodzony w 1901 roku we wsi
   Dziewtowka, rejon Wołkowysk, zamieszkały w Wołkowysku, Polak
  8. Mieczysław Wienglinski syn Władysława, urodzony w 1909 roku w
   Grodnie, zamieszkały w Wołkowysku, Polak

  19.Maria Moroz córka Jerzego, urodzona w 1918 roku we wsi Talkowcy, rejon Wołkowysk, zamieszkała w Wołkowysku,Polka

  1. Bolesław Panasik syn Władysława, urodzony w 1912 roku w miejscowości
   Zelwa, zamieszkały w Wołkowysku, Polak
  2. Irina Gusar córka Mariana, urodzona w 1909 roku w mieście Kalwaria
   (Litwa), zamieszkała w Wołkowysku
  3. Emilia Abramowicz córka Kazimierza, urodzona w 1907 roku w mieście
   Libawa, zamieszkała w Wołkowysku, Polka

  Na podstawie artykułu 24,63-1 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej skazano na pozbawienie wolności na okres l O lat i pozbawienie praw obywatelskich na 5 lat i konfiskatę mienia.

  23. Stanisława Maciej ewska córka Stanisława, urodzona w 1907 roku w mieście Libawa, zamieszkała w Wołkowysku, Polka

  Na podstawie artykułu 24, 63-1 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej skazano na pozbawienie wolności na okres 10 lat z pozbawieniem praw obywatelskich na okres 5 lat oraz konfiskatę mienia.

  Decyzją Trybunału Wojskowego Białoruskiego Okręgu Wojskowego z dnia 28 lutego 1956 roku wyrok zmieniono w stosunku do skazanych Starzeka, Paszkowskiego, Ilminowicza, Cimoszko, Uldinowicza, Jaskiewicza, anulując zastosowanie w stosunku do oskarżonych sankcji Postanowienia UMK (skrót    w j.rosyjskim) z dnia 2 października 1937 roku i zasądzono im karę na podstawie artykułu 63-1 i 76 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej pozbawienia wolności na okres 10 lat z pozbawieniem praw na okres 3 lat.

  W podaniu Pani Halina Szymczakowska i Stefania Starzek zwracają się z prośbą o zrehabilitowanie ojca i męża.

  Po wysłuchaniu sprawozdania członka sądu A.N.Sienkiewicza oraz wniosku pełniącego obowiązki Prokuratora Okręgu Grodnieńskiego A.I.Abramowicza, uważającego za słuszne pozostawić wyrok bez zmian i nie spełnić prośby zawartej w podaniu Pani Szymczakowskiej i Starzek Prezydium

  postanowiło:

  Wszyscy osądzeni w tej grupie Starzek W.M. są uznani za winnych tego, że byli aktywnymi członkami zbrojnej nacjonalistycznej organizacji „AK», ‘,’óra stawiała :;vbie za ce! walkę przeciwko władzy radzieckie] i powstanie
  państwa polskiego w granicach z 1939 roku. Po wygnaniu niemieckich wojsk z terenu zachodnich rejonów Białorusi skazani na rozkaz Rządu Emigracyjnego prowadzili wśród ludności propagandę antyradziecką, gromadzili broń, tworzyli oddziały zbrojne do prowadzenia walki przeciwko władzy radzieckiej. Na terenie tzw. Obwodu Wołkowysk # 9 przez oddziały zbrojne „AK» tylko w czerwcu 1945 roku zostało zabitych 14 obywateli radzieckich i około 10 pobitych za lojalny stosunek do władzy radzieckiej.

  Po analizie materiałów związanych ze sprawą Prezydium uznało wyrok za uzasadniony i zgodny z prawem i odrzuca prośbę Pani Szymczakowskiej i Starzek zawartą w podaniu.

  Wina osądzonych o dokonanie przestępstw ,za które zostali skazani jest potwierdzona ich własnymi zeznaniami, dokumentami o praktycznej działalności „AK» na terenie Wołkowyska, protokołami z przejęcia broni i amunicji.

  Nie ma podstaw do zmiany wyroku.

  Na podstawie powyższego i kierując się zapisem artykułu 387 YTIK (skrót w j. rosyjskim) Republiki Białorusi Prezydium

  POSTANOWIŁO

  Uważać za uzasadnione skazanie wyrokiem Trybunału Wojennego wojsk NKWD Okręgu Grodnieńskiego z dnia 22-23 listopada 1945 roku Władysława Starzeka syna Mikołaja, Konstantego Paszkowskiego syna Iwana, Wincentego Ilminowicza syna Feliksa, Mieczysława Cimoszko syna Dominika, Wacława Jaskiewicza syna Piotra, Iwana Uldinowicza syna Iwana, Josifa Ryndy syna Stiepana, Franca Wojtczuka syna Aleksandra, Władysława Masiuka syna Kazimierza, Romana Dzierżgwę syna Franca, Wacława Milkowskiego syna Kazimierza, Piotra Burdżika syna Konstantego, Edwarda Apanowicza syna Michała, Floriana Buchowieckiego syna Iwana, Stanisława Buchowieckiego syna Osipa, Iwana Studniasza syna Ignacego, Aleksandra Kundicza syna Romana, Mieczyslawa Wienglinskiego syna Wladysława,. Marię Moroz corkę
  Jerzego, Bolesława Panasika syna Władysława, Irynę Gusar córkę Mariana, Emilię Abramowicz córkę Kazimierza, Stanisławę Maciej ewską córkę Stanisława, a prośbę Pani Haliny Szymczakowskiej i Stefanii Starzek o zrehabilitowanie W.Starzeka odrzucić.

  Pod tekstem widnieje zapis : Przewodniczący: LĄ.Bujko
  Kopia prawdziwa:

  Członek: Sprawozdawca: odpiś nieczytelny                                     tó   ;

  Dokument jest ojpatrzony odciskiem okrągłej pieczęci o treści: Ministerstwo Prawa Republiki Białoruś. Sąd Okręgowy w Grodnie.

  Zaświadczani zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku rosyjskim.

   

  Lębork dnia 8

  Repertorium nr 5.Pobrano 15 zł za tłumaczenie.

   

   

   

   

 • фото 151

  16 Фев 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • фото 150

  16 Фев 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • фото 149

  16 Фев 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1

 • фото 148

  16 Фев 2014 // Ваш отзыв

  Рубрика: Альбом 1