• Архив за июня 2012

  Фото моей семьи

  2012/06/13 // Ваш отзыв »

  Первый слева это Ян Черня, сидящий, его отец Владимир Черня.

  Фотография сделана в Волковыске или в Ятвези

  Ян Черня был сослан в 1945 году на Колыму на золотые прииски ЧаУрия, там провел 10 лет.

  zdjęcie mojej rodziny.

  Pierwszy z lewej to Jan Czernia, siedzący to jego ojciec Włodzimierz Czernia.

  Zdjęcie zrobione w Wolkowysku, ewentualnie w Jatwieźi. 

  Jan Czernia zesłany został w 1945 roku na Kołymę do kopalni złota CzaUria, tam spędził 10 lat.

  Рубрика: Пивоварчик Мирослав

  Скарбец

  2012/06/09 // Ваш отзыв »

  В Волковысском повете, возле деревни Конюхи, было красивое имение Скарбец. О судьбе этого имения и его владельцев можно прочитать в журнале «Волковыщина». Теперь оно не существует.

  Skarbiec

  W powiecie wołkowyskim, niedaleko wsi Koniuchy był piękny majątek Skarbiec. O losie owego majątku i jego właścicieli można przeczytać w czasopiśmie «Wołkowszczyna». Skarbiec dziś już nie istnieje.

  Рубрика: Скарбец

  Двор в Конюхах

  // Ваш отзыв »

  Pałac w Koniuchach.

  Рубрика: Конюхи

  Школа в Гнезно. Построена в 1934 году

  // Ваш отзыв »

  Szkoła w Hnieźnie. Była zbudowana w 1934 roku.

  Рубрика: Гнезно

  Свадебный кортеж Ксаверия Прушинского в Рогознице 01.07.1933 г.

  2012/06/03 // Ваш отзыв »

  Слевой стороны: полковник Скоковский, Юзеф Биспинг, Ксаверий Конарский, Станислав Мацкевич (со “Слова”), пани Стаблевская, Мечислав Прушинский (брат молодого), Крися Мейштович (позднее Кэншыцка), Оскар Мейштович, Станислав Липковский, Инка Незабытовска (с Олешевич, позже Каземира Ронекера), Маритка (невеста), Андрей Липковский, Адольф Бохенский (позже герои офицер, погибший в Италии), жених, п. Пжысецкая (тетя п. Каленкевича), п. Мейштович, п. Ванда Каленкевич, п. Прушинская (мать жениха), п. Зофия Ходкевич, Янек Мейштович, Анна Биспинг (позднее Заблоцкая), мать Юзефа Биспинга, Зофия Биспинг (позднее Забеллова), отец Юзефа Биспинга, п. Беата Браницкая, Марина Липковская (позже Квилецкая), Магда Липковская (мать тех Липковских родом с Мейштовичей), Доменик Чайковский, Тадеуш Каленкевич, судья Островский с Волковыска, Петр Дунин-Борковский (муж Хелены Незабытовской).

  Имена и фамилии подписал п. Юзеф Биспинг с Канады.

  Orszak ślubny Ksawerego Pruszyńskiego w Rohoźnicy 1.07.1933r.

  Od lewej strony: pułkownik Skokowski, Józef Bisping, Ksawery Konarski, Stanisław Mackiewicz (ze «Słowa»), Pani Stablewska, Mieczysław Pruszyński (brat Pana Młodego), Krysia Miejtowicz (później Kenszycka), Oskar Miejtowicz, Stanisław Lipkowski, Inka Niezabytowska (z Olszewicz, później Kazimira Poniekera), Maritka (niewiasta), Andrzej Lipkowski, Adolf Bocheński (później oficer — bohater, zginął we Włoszech), Pan Młody, Pani Przysecka (ciocia pana Kalenkiewicza), p. Miejsztowicz, P. Wanda Kalenkiewicz, pani Pruszyńska (matka pana młodego), p. Zofia Chodkiewicz, Janek Miejsztowicz, Anna Bisping (później Zabłocka), matka Józefa Bispinga ,Zofia Bisping (później Zabellowa), ojciec Józefa Bispinga, p. Beata Branicka, Maryna Lipkowska (później Kwilecka),Magda Lipkowska (matka tych Lipkowskich, rodem z Miejsztowiczów), Dominik Czajkowski, Tadeusz Kalenkiewicz, sędzia Ostrowski z Wołkowyska , Piotr Dunin-Borkowski (mąż Heleny Niezabytowskiej).

  Imiona i nazwiska podpisał pan Józef Bisping z Kanady.

  Рубрика: Рагозница

  Гаево 2

  // Ваш отзыв »

  Gajewo 2

  Рубрика: Гаево